مدير حقوق زنان توگو با بيان اينكه با وضع قانون جديد زن‌ها مي‌توانند عليه تبعيض جامعه، خانواده و محيط كار به دادگاه شكايت كنند، گفت: با وضع اين قانون خشونت 12 درصدي عليه زنان در سال 2006 با 3 درصد كاهش مواجه شد.

تبيا آلبرتين در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: در توگو بر اساس قانون تفاوتي ميان زن و مرد وجود ندارد اما وقتي به جامعه وارد مي‌شويم شاهد تفاوت و تبعيض زياد ميان زن و مرد هستيم. وي در ادامه افزود: تفاوت‌ ميان زنان و مردان را با وضع يك قانون جديد كاهش داده‌ايم به گونه‌اي كه زن‌ها مي‌توانند هنگامي كه احساس كردند در جامعه، خانواده و محيط كار مورد تفاوت قرار گرفته‌اند به دادگاه شكايت كنند.

آلبرتين ادامه داد: با وضع اين قانون خشونت 12 درصدي عليه زنان در سال 2006 با سه درصد كاهش مواجه شد. مدير حقوق زنان توگو بيان كرد: در توگو بيشتر زنان در مشاغل كم‌ارزش و با حقوق پايين فعاليت مي‌كنند كه براي بهبود وضعيت، در كنار كار به آنها آموزش‌هاي تخصصي داده مي‌شود تا بتوانند در جامعه در سطوح مديريتي بالاتر حاضر شوند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان