يك پسر جوان كه تازه وارد كار و زندگي شده از كجا بايد بياورد كه يك تعهد سنگين مالي بدهد؟ پولي را كه ندارد چطور تعهد دهد كه اگر خواستند و نداشت بدهد كارش به دادسرا و زندان بكشد؟ اين نه معقول است و نه منصفانه. اين نخستين فكري است كه در مقابل مهريه بالا به ذهن مي‌رسد.

تا حرف بالارفتن مهريه‌ها مي‌شود انگشت اتهام به سوي دختر و خانواده او است. حرف غلطي هم نيست. اين دخترها و خانواده‌هاي آنها هستند كه مهريه را بالا مي‌برند. اين پاسخ مثل پاسخ به يك معادله با يك مجهول است. آيا مهريه بالا كار درستي است؟ همه مي‌گويند نه! ولي چاره چيست؟ كافي است توجه كنيم كه در جامعه ما مهريه چيست و چه وظايف سنگيني به عهده دارد.مهريه‌ها بخاطر چشم و همچشمي بالا مي‌رود.

دخترها و خانواده‌‌شان براي اينكه چيزي از دختران فاميل، دوست و آشنا و… كم نياورند مهريه‌ها را بالا مي‌برند. مهريه بالا كلاس دختر را بالا مي‌برد.دختري كه مهريه‌اش پايين باشد ميان فاميل شوهر بي‌قدر مي‌شود. اصلا مردي كه زن گرفتنش مفت باشد قدر زنش را نمي‌فهمد. اين حرف‌ها به اين معني است كه چون قانون، فرهنگ، عرف، تربيت و نگرش انسان‌ها اشكال دارد، از يك طرف ارزش‌ها همه مادي است و از طرف ديگر چون زن يك انسان فرودست ديده مي‌شود پس پول را مي‌گذاريم كنارش تا آن كمبودها و نواقص تا حدودي جبران شود.مهريه اهرم كنترل مرد مي‌شود.

مرد بايد از چيزي بترسد تا بلا سر زن نياورد. هميشه از اين بترسد كه اگر بخواهد دست از پا خطا كند زن هم مي‌رود و مهريه‌اش را اجرا مي‌گذارد. اين حرف در واقع به اين معني است كه چون قانون، فرهنگ، عرف و از همه بالاتر دولت به اندازه كافي از زن حمايت نمي‌كند پس مهريه به كمك زن و خانواده‌اش آمده و براي زن نقش حمايتي ايفا مي‌كند.زن از وقتي وارد زندگي مرد مي‌شود پا به پاي مرد در خانه كار مي‌كند.

از كارهاي خانه و بزرگ كردن بچه‌ها و تربيت آنها گرفته تا مديريت امور خانه و زندگي خودش و اگر هم كار بيرون از خانه داشته باشد كه به اين كارها اضافه مي‌شود. سهم مالي زن در اين زندگي مشترك كجا حساب مي‌شود؟ قانون، عرف و فرهنگ همه را به مرد مي‌دهد. پس سهم زن چه مي‌شود؟

{{راه‌حل چيست؟}}

راه‌حل هم يك بسته است شامل ابعاد مختلف علمي، فرهنگي، حقوقي و تربيتي:

1- تمام دلايلي که اط طرف دختران و خانواده هايشان جهت بالا رفتن مهريه​مطرح مي​شود و بررسي علمي و کارشناسي​شده و از طريق آمار،​اطلاعات و انجام کار تحقيقاتي روشن شود.

2- وظايف تمام دستگاه‌هاي مربوطه جهت رفع علت‌ها و رفع نواقص و جايگزين‌هاي لازم تعيين شود.

3- فقط تعيين وظايف نهادهاي ذي ربط كافي نيست، برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مختلف از طرف آنها خواسته و بر انجام وظايف هم نظارت شود.

بطور قطع آقايان كه از بالارفتن مهريه‌ها گلايه دارند و تلاش مي‌كنند تا مهريه‌ها پايين بيايد هم در اين راه همراهي‌هاي لازم را مي‌كنند. تفاوت اين همراهي با تكرار مداوم شعاري پايين آمدن مهريه‌ها، در اين است كه آن را يك معادله با يك مجهول نديده‌اند. اگر قوانين حمايتي از زنان را تصويب كنند آنها هم دليلي نمي‌بينند كه مهريه را بالا ببرند. آن وقت است كه مهريه فقط مي‌شود نشان مهر مرد به زن كه با چند شاخه گل هم پذيرفتني است. مهريه بايد پايين بيايد ولي لازم نيست زنان را به پاي آن قرباني كرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان