ایسکانیوز: مورد تجاوز واقع شدن یکی از کابوس های زنان است که کمتر مردی می تواند درکش کند. در فرهنگ ما نیز سکوت در این مواقع به زنان آموخته شده ات . ترس از آبروریزی باعث می شود زنان کمتر در این باره سخنی به زبان بیاورند اما گویی سلطه مردانه را پایانی نیست با کمک تکنولوژی صحنه تجاوز ضبط می شود تا هم زن وادار به سکوت شود و هم با پخش آن با حیثیت او بازی کنند. دلیل چنین رفتاری چیست؟

نیره توکلی جامعه شناس و از اعضای انجمن جامعه شناسی ایران در این باره به ایسکانیوز می گوید: یکی از دلایلی که سبب رخ دادن تجاوز در جامعه می شود معادله نابرابر اجتماعی بین زن و مرد در ایران است. در حقیقت داشتن روابط متعدد در ایران برای مردان به نوعی افتخار تلقی می شود و حتی در قدیم پدرها برای داشتن تجربه، پسرهای خود را به خانه های فساد می بردند.

این عضو انجمن جامعه شناسی ایران ادامه داد: در حال حاضر برخی از دختران به دلیل این که به قول مردی برای ازدواج اعتماد می کنند ممکن است تن به رابطه خارج از ازدواج با او بدهند و بعد می بینیم که مرد با تصویر برداری از این صحنه نه تنها با دختر ازدواج نمی کند که ابزاری برای باج گیری هم دارد.

از سوی دیگر مردان ما به سبب غلبه فرهنگ مردسالار فکر می کنند اگر زنی لباس شیک بپوشد و ظاهری مرتب داشته باشد یعنی تمایل به برقراری رابطه جنسی با هر مردی را دارد. یا شیک پوشی زنان به خاطر جلب توجه مردان است. بنابراین به خود اجازه می دهند به زنی که چنین ظاهری دارد تجاوز کنند. همه اینها ریشه در این امر دارد که درجوامع مردسالار به زن نگاهی کالایی وجود دارد و هیچ عاملیتی برای او قائل نیستند.

او خاطرنشان کرد: خشونت تنها تجاوز نیست و اشکال مختلفی دارد که شدیدترین آن تجاوز است اما چون برای زن فاعلیتی در فرهنگ ما در نظر گرفته نمی شود اگر مردی خواستگاری زنی برود و جواب منفی بشنود به خودش حق می دهد او را از زیبایی ساقط کند یا او را به قتل برساند.

این جامعه شناس تاکید کرد: یکی از راه هایی که می تواند به کاهش تجاوز در جامعه منجر شود از بین بردن نگاه کالایی به زن توسط رسانه هاست.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان