به گزارش خبرنگار جامعه جهان، نتایج کلی حاصل از تحقیقاتی که پیرامون خشونت خانگی در تهران انجام شده است نشان می دهد که میان نوع شغل مردانی که مرتکب خشونت خانگی شده‌اند تفاوت چندانی وجود ندارد.

به عبارت دیگر مردانی که مرتکب خشونت خانگی شده‌اند در مشاغل مختلفی در جامعه بوده‌اند که این مشاغل از سطوح بالا گرفته تا مشاغل رده پایین گسترده شده‌اند.

همچنین میزان تحصیلات مردانی که اقدام به خشونت خانگی کرده‌اند پایین است و تعداد مردانی که دارای تحصیلات بالاتر از لیسانس هستند در اقدام به خشونت خانگی علیه زنان بسیار کمتر است.

این درحالیست که میزان تحصیلات زنانی که قربانی خشونت خانگی شده‌اند پایین است و بیشتر در رده بی‌سواد و کم‌سواد قرار می‌گیرند.

علاوه بر آن زنان شاغل نسبت به زنان خانه‌دار کمتر قربانی خشونت خانگی قرار دارند و همچنین سن ازدواج تاثیری در افزایش یا کاهش خشونت خانگی نداشته است.

به عبارتی در این تحقیق آمده است که خشونت خانگی در میان تمام اقشار وجود دارد اما میزان آن متفاوت است. در خشونت خانگی استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی یکی از متغیرهاست اما متغیر اصلی نیست.

ضمنا میان خشونت خانگی در میان مردان و شاهد خشونت بودن آنها در سنین کودکی‌شان رابطه مثبتی وجود دارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان