رئیس جامعه بسیج زنان کشور گفت: اعتقاد داریم جریانات فمینیستی که امروز فعالند هیچگاه مدافع حقوق زنان نبوده اند بلکه از این شعار به عنوان یک ابزار استفاده می کنند.

مینو اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دفاع از حقوق زنان برای این گروهها ابزاری است تا با نظام جمهوری اسلامی مقابله کرده و از موضوع زن برای مقاصد سیاسی بهره می برند افزود: حرکت جدی از طرف این گروهها برای حمایت از حقوق زنان را نمی بینیم چرا که در دوران دفاع مقدس هفت هزار زن به شهادت رسیدند و اگر آنها ادعای حمایت از زنان را دارند چرا در مجامع بین المللی از حقوق این زنان شهیده دفاع نمی کنند و حالا مدافع زن مجرم و خائن هستند که قتل انجام داده است.

وی با بیان اینکه دستمان از نظر تئوریهایی که دین اسلام و انقلاب اسلامی در دفاع از زن مطرح کرده بسیار پر است اظهار داشت: زن با ودیعه الهی که همان مهر مادری بوده و خدا در وجود او گذاشته می تواند با هدایت و تحکیم خانواده بشریت را تحت شعاع قرار دهد و با تربیت نسلها بشریت را از افتادن در ورطه اضمحلال نجات دهد. چنانچه شاهد بودیم زمانی که در غرب زنان هویت مادرانه خود را از دست دادند محیط خانه دچار آشفتگی شد و همزمان جوامع غربی دچار آشفتگی شده و در حال از بین رفتن است.

اصلانی تصریح کرد: ایران در بحث آموزش دختران بسیار جلوتر از حتی کشورهای صنعتی است که ادعای پیشرفت دارند، حضور زنان در هیئتهای علمی دانشگاهی رشد قابل توجهی داشته و همچنین حضور زنان در عرصه های پزشکی بسیار چشمگیر بوده است.

وی تاکید کرد: تنها اسلام است که از زن دفاع واقعی می کند و تمامی لوایحی که بعد از انقلاب در دفاع از زن و خانواده تهیه شده قابل مقایسه یا هیچیک از قوانین بین المللی نیست.

رئیس جامعه زنان کشور تاکید کرد: تبلیغات دشمنان ما به دلیل اینکه سرمایه دارانی هستند که رسانه ها را در اختیار دارند بیشتر است ولی اگر به محتوا بپردازیم ما در این زمینه بسیار جلو و پیشرو هستیم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان