انجمن اسلامی دانشکده‌ی علوم‌اجتماعی دانشگاه تهرانzanan-web با توجه به بحث‌های روز مرتبط با امنیت و فجایع اسید پاشی به زنان و همچنین به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر)، برنامه‌ای را با عنوان «زن، خشونت و فضای عمومی» ترتیب داده است.  در این برنامه به بحث و تحلیل اجتماعی درباره حضور و امنیت زنان در فضای عمومی و صحبت از وضعیت تحقیقات در حوزه‌ی زنان و خشونت در ایران پرداخته می‌شود. در این برنامه خانم دکتر فاطمه صادقی و خانم آذر تشکر به عنوان سخنرانان به بحث و تحلیل موضوع می‌پردازند. این برنامه یکشنبه ۲ آذر ساعت ۱۶ در سالن مطهری دانشکده‌ی علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان