ایلنا: معاون اجتماعي شهرداري تهران با اشاره به انجام رايزني هايي براي افزايش گرم خانه هاي سطح شهر تهران ،به محل نگهداري زنان نيز اشاره كرد و گفت: امكان در نظر گرفتن مكان مستقلي براي اسكان زنان معتاد و بي‌سرپرست نيز وجود دارد.

سيد محمد هادي ايازي معاون اجتماعي شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به مكاني در محله خاوران كه براي پذيرش زنان معتاد و بي‌سرپرست ظرفيت حدود 200 نفري دارد، تاكيد كرد: بنا به درخواست نيروي انتظامي مبني بر ظرفيت كم اين‌مركز نسبت به تعداد متقاضيان، مقرر شده تا با بررسي درخواست نيروي انتظامي،مكان مستقل و ديگري براي استقرار آنها در نظر گرفته شود.

او ادامه داد: شهرداري تهران در حالي اين اقدام را انجام مي‌دهد كه مطابق با قانون مسئوليتي در اين زمينه ندارد و بهزيستي بر اساس قانون مسئول اصلي در اين مورد است و نيروي انتظامي بايد نسبت به همراهي دستگاه‌هاي متولي در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي حساسيت بيشتري داشته باشد.

معاون اجتماعي شهرداري تهران در پاسخ به درخواست يكي از تشكل‌هاي مردمي كه خواستار بازگشايي شبانه ايستگاه‌هاي مترو براي پذيرش افراد بي‌خانمان و كارتن خواب، بودند،اين تقاضا را اجرا نشدني دانست و افزود: در حال حاضر تعداد گرم‌خانه‌هاي سطح شهر نسبت به تعداد افراد بي‌خانمان و كارتن خواب كافي بوده و در اين زمينه در حال هماهنگي و رايزني با برخي از خيريه‌ها هستيم تا اين مكان‌ها را در سطح شهر توسعه دهيم.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان