خبرگزاری بین المللی زنان “ایونا” : افتخاری با اشاره به اینکه جلسه فراکسیون زنان مجلس پس از چندی امروز با حضور جمعی از اعضا برگزار شد افزود: پیشنهادات اعضای در خصوص ماده مربوط به زنان در برنامه پنجم توسعه نیز بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری زنان، لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایونا در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه صبح امروز فراکسیون مطبوعش اظهار داشت: با توجه به اینکه قرار بود هیئت پارلمانی اروپایی مهمان فراکسیون زنان مجلس باشند به علت برودت هوا در کشور مبدا و مشکل ایجاد شده در رفت و آمده آن ها سفر این گروه در حال حاضر لغو شده است.

وی همچنین با اشاره به موفقیت چشمگیر زنان ورزشکار ایرانی در گوانگجو گفت :فراکسیون زنان مجلس از خانم اکبرآبادی کمال تشکر را دارد چرا که زنان ما علاوه بر مدال آوری در زمینه ورزش با حفظ پوشش اسلامی پیروزی ارزشمند و دوچندانی برای ما به ارمغان آوردند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان