خبرگزاري فارس: مدير اجتماعي مركز امور زنان با بيان اينكه بررسي مسائل مربوط به حقوق زنان از برنامه‌هاي معاونت اجتماعي اين مركز است، گفت: در حوزه مسائل حقوقي زنان راه‌حل‌ها را به صورت پيشنهاد در قالب لوايح ارائه مي‌كنيم و از اين طريق در حل مسائل حقوقي و اجتماعي زنان گام برمي‌داريم.

بهجت‌السادات شهرتاش در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» در‌ خصوص برنامه‌هاي واحد اجتماعي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري براي زنان و دختران كشور اظهار داشت: حوزه معاونت اجتماعي چند فعاليت را به عنوان وظيفه اصلي مد نظر دارد كه بررسي مسائل و مشكلات اجتماعي زنان، مسائل حقوقي آنها و تعامل با سازمان‌‌هاي ذيربط از جمله مهمترين اين وظايف است.

وي افزود: در بخش مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي، بررسي مسائل تهديد كننده آرامش رواني و معنوي زنان از ساير برنامه‌هاي ماست چرا كه تهاجم فرهنگي و آشفتگي در كانون خانواده به بُعد معنوي و آرامش زنان در خانواده آسيب مي‌‌رساند به همين دليل در واحد مديريت اجتماعي تلاش مي‌كنيم با بررسي اين مسائل براي آن راه‌حل‌هايي ارائه كنيم.

مدير اجتماعي مركز امور زنان تصريح كرد: بررسي مسائل مربوط به حقوق زنان از ساير برنامه‌هاي معاونت اجتماعي است و تلاش مي‌كنيم تا در حوزه مسائل حقوقي زنان راه‌حل‌ها را به صورت پيشنهاد در قالب لوايح ارائه كنيم و از اين طريق در حل مسائل حقوقي و اجتماعي زنان گامي برداريم.

شهرتاش با بيان اينكه مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري يك مركز سياستگذار و هماهنگ كننده در حوزه زنان است، عنوان كرد: البته اين موجب نمي‌شود كه حوزه فعاليت ما محدود تلقي شود بلكه اين مركز عملكرد هيچ يك از سازمان‌ها و دستگاه‌ها را از نظر دور نداشته و نسبت به بايد و نبايد‌هاي حوزه زنان با رويكرد كارشناسانه و نظارتي با سازمان‌هاي مختلف تعامل و همكاري دارد.

وي گفت: سياست مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري ورود كارشناسانه، همه جانبه‌نگر و تأثيرگذار با تأكيد بر روي نتايج مؤثر و ماندگار و به دور از اقدامات شتاب‌زده است و دليل اينكه در برخي از مسائل زنان با تأني وارد مي‌شويم اعتقاد به اظهار نظر با تفكر جامع در زمينه اين مسائل براي ارائه راهكار به مراجع ذيربط و تعامل منطقي با افكار عمومي است.

وي در ادامه افزود: هنگامي كه در جامعه مسائل مختلفي بروز پيدا مي‌كند، برخي از افراد بدون ارائه راه حل مؤثر اقدام به اظهار نظر مي‌كنند در حالي‌كه وظيفه مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري ورود دقيق به مسائل مختلف بوده و تلاش مي‌شود تا هيچ كدام از مسائل مختلف زنان جامعه از ديد مركز دور نماند و براي هر يك از آنها را‌ه حل مفيد و مؤثر ارائه شود.

مدير امور اجتماعي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در پاسخ به اين پرسش كه چرا مركز امور زنان در‌خصوص لايحه حمايت از خانواده و مواد جنجالي آن سكوت اختيار كرد، پاسخ داد: در ‌خصوص لايحه حمايت از خانواده سؤالات بسياري از مركز امور زنان و خانواده صورت گرفت در حالي كه از همان ابتداي مطرح شدن لايحه حمايت از خانواده در مجلس، جلسات تخصصي در مركز امور زنان با حضور افراد صاحبنظر و كارشناسان حقوقي، اجتماعي و فقهي برگزار شد كه از نتايج آن تعاملي نزديكتر با نمايندگان مجلس و انتقال نظرات كارشناسانه و نقادانه به آنها را مي‌توان ذكر كرد.

شهرتاش بيان كرد: در لايحه حمايت از خانواده موارد بسياري در حمايت از زنان مطرح بود اما در خصوص بندهاي مورد بحث جلساتي با حضور حقوقدانان در مركز امور زنان برگزار شد و توانست تأثيري بسزايي در روند بررسي لايحه بگذارد تا آنجا كه همه هم‌نظر شدند كه اظهار نظر در خصوص لايحه حمايت از خانواده كار ساده‌اي نيست و نيازمند تفكر همه جانبه است.

مدير اجتماعي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري ادامه داد: مركز امور زنان در خصوص لايحه حمايت از خانواده به دور از جنجال‌آفريني كاري تخصصي و علمي ارائه داد كه نتيجه آن اين بود كه تمام دستگاه‌ها از جمله مجلس متوجه ابعاد عميق اجتماعي مسائل مربوط به زنان و نياز به توجه همه جانبه به عوارض احتمالي برنامه‌هاي مربوط به حوزه زنان باشند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان