عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: بعضی از آزارهای روحی که بر زنان اعمال می شود صدمات و لطمات بیشتری نسبت به آزارهای جسمی دارد اما در دادگاهها بررسی نشده و عامل آن مجازات نمی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، لمیاء رستمی تبریزی در همایش روز جهانی محو خشونت علیه زنان که توسط انجمن علمی حقوقی داد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با بیان اینکه زنی که در خانه مورد اهانت قرار می گیرد خود در آینده بازتولید خشونت خواهد کرد افزود: قانون برای برخورد با خشونتهای روحی و روانی علیه زنان نقص دارد.

وی با بیان اینکه تبعیض در جامعه می تواند منجر به رفتارهای برابر و انسانی و در شان زنان شده و یا اینکه بر عکس به زن به عنوان موجودی که جایگاهش از مرد پائین تر است نگریسته شود گفت: لازمه رفع خشونتهایی که در جامعه بر علیه زنان اعمال می شود تحولات مبنایی است و برای آن باید ارزشها و باورهای حاکم بر جامعه را تصحیح کرد.

عضو هیئت دانشگاه شهید بهشتی افزود: مسئله خشونت علیه زنان امروز تنها یک مسئله محلی، منطقه ای و ملی نیست و در عرصه بین المللی مطرح است و باید جامعه بین المللی برای این مسئله تمهیداتی بیاندیشد.

رستمی اظهار داشت: خشونت علیه زنان به صورت غیرقانونی شامل اعمال و رفتارهایی مانند قاچاق دختران، ازدواج اجباری و خشونتهای جسمی و روحی است ولی امروز بعد دیگری از خشونت علیه زنان با عنوان خشونت در قوانین مطرح می شود.

وی با بیان اینکه هر نوع تفاوتی که از نظر جنسیتی بین زن و مرد قائل می شویم تبعیض نیست گفت: تبعیض تفاوتی است که در شرایط برابر بر علیه جنسی نسبت به جنس دیگر اعمال می شود.

وی تصریح کرد: در جامعه امروز که روز به روز به تعداد زنان شاغل افزوده می شود مشاهده می کنیم با وجود اینکه زنان در عرصه های خاصی دارای توانمندی و قابلیتهای مساوی و برابر با مردان هستند از حقوق برابر بهره مند نمی شوند و یا نوع مشاغل زنان از نظر رتبه در مرتبه پایین تر از مردان قرار دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در مورد حقوق طبیعی، زن و مرد از نظر کرامات انسانی، ارزش و اعتبار با یکدیگر برابر هستند. زنان و مردانی که وارد یک پیمان مشترک زناشویی می شوند باید به صورت برابر و انسانی مورد تعامل قرار بگیرند. صرف یک عقد زناشویی هیچ حقی را برای مرد ایجاد نمی کند که رفتار غیرانسانی نسبت به زن داشته باشد.

وی تصریح کرد: آیا خشونتهایی که آثار جسمی مانند کبودی بر زن نداشته باشد و در آنها عوارض جسمی عارض نشود نباید مورد توجه واقع شود.

{{مجازات برای عاملان خشونتهای خانگی موثر نیست}}

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه با مرتکبان خشونتهای جنسی و خانگی برخورد موثر نشده و مجازات آنها جدی گرفته نمی شود گفت: از سوی دیگر مکانیزهای حمایتی برای خشونت دیده ها وجود ندارد.

[به گزارش خبرنگار مهر->http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1200281]، رضا اسلامی در همایش روز جهانی محو خشونت علیه زنان که توسط انجمن علمی حقوقی داد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به نامگذاری روز جهانی محو خشونت علیه زنان افزود: سازمان ملل با علم به اینکه نامگذاری این روزها می تواند در ترویج این مفاهیم کمک کند، به دلیل قتل خواهران میرابل در بولیوی در اعتراض به دیکتاتوری آن زمان روزی را با عنوان محو خشونت علیه زنان نامگذاری کرده است.

وی ادامه داد: خشونت علیه زنان ابعاد وسیعی دارد ولی موضوع خشونتهای خانگی اعم از ضرب و شتم فیزیکی تا آزار روانی در جامعه ما بسیار رایج است. همچنین قتلهای ناموسی که در کشور ما نیز مواردی مشابهی در این زمینه رخ می دهد.

وی با بیان اینکه خشنونتهای خودسرانه در قانون پیش بینی شده است اظهار داشت: قانون فضای رفتار خودسرانه را برای برخی فراهم کرده است. قاچاق دختران و فحشای دختران کمتر از سن رشد رو به افزایش است ولی مجازات مرتکبان این خشونتها جدی گرفته نمی شود و معمولا با مرتکبان خشونتهای جنسی و خانگی برخورد موثر نشده و مکانیزهای حمایتی برای خشونت دیده ها وجود ندارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: موارد بسیار زیادی از خشونتهای علیه زنان گزارش نمی شود و مسیر معیوبی از اعمال خشونت در کشور وجود دارد که عدم مجازات مرتکبان و عدم گزارش خشونت را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان ملل از ابتدا نسبت به خشونت علیه زنان حساس بوده به ویژه از زمانی که کمیسیون مقام زن تشکیل شد به این مسئله توجه ویژه ای کرد گفت: دبیر کل سازمان ملل در پیام امسال خود به مناسبت روز محو خشونت علیه زنان به نقش رسانه ها به افزایش آگاهی و گسترش سازمانهای زن اشاره کرده است.

به گفته وی، خشونت پدیده ای است که در جامعه ما نهادینه شده و به آسانی از کنار آن گذشته می شود.

اسلامی با بیان اینکه مسئله خشونت در کل جامعه وجود دارد ولی گروههای آسیب پذیر مانند زنان، کودکان و مهاجران را بیشتر درگیر می کند افزود: الگوهای معیوبی در جامعه وجود دارد که مرتبا خشونت در جامعه را دامن می زنند. نگاه متفاوت به زنان و پیش داوریهای منفی نسبت به این جنس این پروسه معیوب را دامن می زند.

وی تصریح کرد: خشونت پدیده ای مجزا از سایر اشکال رفتاری در جامعه نیست و پروسه معیوبی است که باید شناسایی شود. همچنین باید نهادهای معیوب، سرکوب گر و خشن را شناخت چرا که خشونت را بازتولید می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: هم اکنون به راحتی مردی می تواند در خانه خود ضرب و شتم فیزیکی کند و با او برخورد جدی قانونی هم نمی شود، برای اصلاح این روند و شناسایی الگوهای معیوب سازمانهای زنان مقدم تر هستند و می توانند با آموزشهای کارآمد در سطح اجتماع و خانواده پرهیز از رفتار خش را تقویت و گفتگوهای برابر دوطرفه را تقویت کنند.

وی تاکید کرد: زنان ما در بسیاری از حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد مسالمت جو هستند و مطالبات خود را به صورت خشن دنبال نمی کنند که همین زنان می توانند رفتارهای مدارانه و تکثیرگرا و غیر خشن را آموزش بدهند.

{{خشونت علیه زنان از بستر خانواده به جامعه آمده است}}

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: با توجه به حضور گسترده زنان در صحنه های اجتماعی در کشور، خشونت از بستر خانواده به جامعه آمده که باید این تحول خشونت مطالعه و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی شود.

[به گزارش خبرنگار مهر->http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1200426]، علی حسین نجفی ابرندآبادی در همایش روز جهانی محو خشونت علیه زنان که توسط انجمن علمی تخصصی داد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با تاکید بر اینکه برای مبارزه با خشونت علیه زنان نیاز به تغییر فرهنگ پلیس و اجتماع نیاز است افزود: مراجع قضایی مانند سایر جرایم، خشونت علیه زنان را بررسی نمی کنند و یا همواره همراه با پیش داوری است.

وی ادامه داد: بیش از یک قرن پیش فرضیه و سئوالات جرم شناسان بر اساس مردان و جنسیت مذکر بود و همواره مردان بودند که به عنوان مجرم فرض می شدند و در ذهنیت جرم شناسان در 120 سال پیش زنان مرتکب جرم نمی شدند و جنس زن به صورت بالقوه بزه دیدگی و زیان دیدگی را داشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: زنان و کودکان در جرم شناسی در کنار هم قرار می گیرند چرا که بیشتر در مقابل جرم در معرض تحمل بزه دیدگی و خشونت دیگران قرار دارند ولی باید دید آیا فرهنگ جامعه همان طور که بزه دیدگی مردان را می پذیرد بزه زنان را نیز قبول می کند؟

وی تصریح کرد: در حال حاضر اگر زنی به دادگاه و یا مراجع انتظامی مراجعه و اعلام کند که به وی تجاوز شده است آیا قاضی و یا پلیس بزه دیدگی زن را قبول می کنند؟ این ذهنیت وجود دارد که زنان در بزه دیدگی خود مشارکت دارند و در جامعه اینگونه تصور می شود که پشت هر بزه و یا قتلی یک زن وجود داشته است.

نجفی ادامه داد: در قانون تعزیرات ماده ای وجود دارد که رفتار تحریک آمیز علیه زنان و کودکان در محیط عمومی را جرم تلقی کرده و بزه دیدگی زنان را در محیطهای عمومی پذیرفته ولی اگر زنی شکایت کند آیا بزه دیدگی وی را جامعه می پذیرد؟

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان