يک روانپزشک با تاکيد بر اين که رابطه ميان زن و شوهر نبايد رئيس و مرئوسي باشد، گفت: نمي‌توان از زني که تحقير و توهين مي‌شود انتظار عشق و محبت در زندگي داشت.

دکتر سامرند سليمي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، اظهار داشت: مرد و زن بايد به تفاوت ديدگاهها و رفتارهاي خود از منظر روانشناسي آشنا باشند. به طور مثال مرد بايد نياز زن به خريد را در نظر بگيرد و همچنين زن نبايد فکر کند اگر مرد برخي مناسبتهاي زندگي زناشويي را يادش نمي‌ماند از بي‌محبتي نيست بلکه ناشي از عدم آموزش مهارتها توسط مرد است.

اين روانپزشک افزود: زنان بايد در مسائل و تصميم گيري‌هاي مالي نقش داشته باشند و احساس کنند که در مسائل اقتصادي سهيم هستند از اين رو اشتغال زنان مي‌تواند موثر باشد.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران با تاکيد بر اين مطلب که زن و مرد نبايد براي تغيير دادن يکديگر تلاش کنند، اظهار داشت: زوجين بايد يکديگر را به همان ترتيبي که هستند بپذيرند.

وي با بيان اينکه اصلي‌ترين عامل رضايت زن از خانواده، اطمينان به محبت همسرش است، گفت: مردان علاوه بر اينکه از صميم قلب همسرشان را دوست دارند بايد به صورت زباني با تعريف کردن از زيبايي و مهارت‌هاي زن، اين علاقه را به همسر خود نشان دهند و به او اطمينان قلبي بدهند.

اين روانپزشک ادامه داد: همچنين مرد بايد به حقوق انساني و اساسي زن احترام بگذارد هم به صورت عام و هم به صورت خاص جايگاه او را به عنوان يک زن در خانواده در نظر بگيرد.

دکتر سليمي در پايان خاطرنشان کرد: مرد بايد به شخص زن احترام بگذارد و مرد به گونه‌اي رفتار نکند که گويي همسرش يک خدمتکار مهربان است که وظيفه‌اش خدمت کردن به اوست.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان