معاون حقوقی رييس جمهور با اشاره به ابلاغ آيين‌نامه «دور كاري» از سوي دولت، پيش‌بيني‌ كرد كه اين آيين‌نامه با استقبال زنان شاغل مواجه شود.

فاطمه بداغي در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين كه طرح كاهش ساعت كاري بانوان نيز در دست بررسي كميسيون فرعي دولت است، گفت: نياز اصلي زنان شاغل كمتر كار كردن نيست، بلكه انعطاف پذيري در الگوي اشتغال آن‌هاست.

به اعتقاد وي، آيين‌نامه دوركاري داراي قابليت‌هايي است كه مي‌تواند چنين انعطافي را در الگوي اشتغال زنان بوجود آورد.

بداغي اضافه كرد: آيين‌نامه دور كاري قادر است، پيوندي ميان اختيار زنان شاغل با تنظيم ساعات كاري آنها حاصل كند.

معاون حقوقي رييس جمهور در خاتمه با تاكيد بر اين كه بايد زمينه ارتباط هر چه بيشتر زنان شاغل با خانواده‌ و فرزندان فراهم شود، تاكيد كرد: آيين‌نامه دور كاري واجد اين ويژگي‌ است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان