انجمن علمی حقوقی دادنامه، دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران با همکاری و مشارکت کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو همایش خشونت بر زنان را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار می‌شود، دکتر رحیم نوبهار به بررسی راهکارهای مبارزه با خشونت علیه زنان از منظر اسلام می پردازد.

همچنین خانم دکتر رستمی تبریزی خشونت علیه زنان در ایران را بررسی می کند.

آقایان دکتر نجفی ابرندآبادی به بررسی جرم شناختی بزه‌دیدگی علیه زنان و رضا اسلامی به بررسی مبارزه با خشونت علیه زنان از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل خواهند پرداخت.

این مراسم یکشنبه 7 آذر 89 از ساعت 11:30 تا 13:45 در محل تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان