زنان هندی مردان مزاحم را از واگن های خود در مترو بیرون می کنند. شبکه تی وی پنج فرانسه گزارش داد: ضرب و شتم و اخراج مردان مزاحم توسط زنان در واگن های مخصوص زنان در مترو دهلی نو در هند به صحنه ای روزمره تبدیل شده است.

در هند همچون بسیاری از کشورها ، به علت استفاده روز افزون زنان از مترو ، واگن هایی به زنان اختصاص داده شده است.

یک چهارم از یک میلیون و پانصد هزار مسافر مترو در دهلی نو و حومه آن را زنان تشکیل می دهند.

برخی از مردان نیز پس از اینکه از واگن ها به بیرون انداخته می شوند توسط مردان دیگر بلافاصله تنبیه می شوند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان