ایلنا: در حالي كه براي ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر اسناد رسمي هيچ گونه محدوديت و ممنوعيتي وجود ندارد‏‌، برخي از سردفترداران از ثبت اين شروط سرباز مي‌زنند.اين سردفترداران بر اساس دلايل شخصي‏‌شروط ضمن عقد را ثبت نمي كنند و اين اقدام آنها خلاف قانون و جرم است.

شهيندخت مولاوردي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: با وجود آنكه اخيراً دفترخانه‌هاي ثبت اسنادي كه شروط ضمن عقد را ثبت مي‌كنند، بيشتر شده است، اما هنوز دفترخانه‌هايي وجود دارند كه از ثبت شروط ضمن عقد سرباز مي‌زنند.
او ادامه داد: طبق ماده 30، قانون دفاتر اسناد رسمي، فقط در صورتي دفاتر رسمي مي‌توانند از تنظيم سندي سرباز بزنند، كه آن سند مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي جامعه باشد و از آنجايي كه ثبت شروط ضمن عقد، خلاف اخلاق حسنه و نظرعمومي جامعه نيست، دفاتر اسناد رسمي حق ندارند كه اين شروط را ثبت نكنند و اگر از ثبت آن سرباز بزنند، مرتكب تخلف شده‌اند.

اين حقوق‌دان تصريح كرد: برخي از سردفترداران به دلايل شخصي تمايلي به ثبت شروط ضمن عقد ندارند و اين اقدام آنها تخلف است.

مولاوردي گفت: در شرايطي كه زوج ها به دنبال آن هستند كه با ثبت شروط ضمن عقد بين حقوق زن و مرد تعديل ايجاد كند، هرچند كه با ثبت اين شروط هم حقوق زن و مرد برابر نمي‌شوند، دفترداران نبايد از ثبت اين شروط سرباز بزنند.

اين حقوق‌دان افزود: متاسفانه هنوز برخي سردفترداران نگاه مثبتي به شروط ضمن عقد ندارند و تلاش مي‌كنند به هرشكل ممكن از ثبت اين شروط سرباز بزنند و يا طرفين را از ثبت اين شروط منصرف كنند. او ادامه داد: ما بايد تلاش كنيم كه نگاه مثبت به شروط ضمن عقد را در جامعه گسترش دهيم.

مولاوردي گفت: براي ثبت هرسندي از جمله اسناد مربوط به شروط ضمن عقد نياز به شاهد نيست ولي بسياري از سردفترداران براي ثبت اسناد مربوط به شروط ضمن عقد شاهد طلب مي‌كنند و معمولا مي‌خواهند پدر يا برادر دختر در هنگام ثبت اين شروط حاضر باشند درحالي كه اين خلاف قانون است.

او ادامه داد: براساس قانون فقط در صورتي كه فردي بي‌سواد باشد، يا از نعمت شنوايي و بينايي محروم باشد، براي ثبت اسناد مرتبط با آنها، نياز به حضور شاهد يا معتمد است در غير اين صورت هيچ نيازي نيست كه فردي براي ثبت اسناد شاهد داشته باشد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان