ایرنا: طرح تفکیک جنسیتی به یکی از بحث برانگیزترین مسایل اجتماعی در روزهای اخیر تبدیل شده است؛ دکتر «محمد امین قانعی راد» رییس انجمن جامعه شناسی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا به آسیب شناسی و تحلیل جامعه شناختی این طرح پرداخت.

قانعی راد که خود از مخالفان این طرح است و آن را غیرکارشناسی و از پیش شکست خورده می داند تاکید کرد که هدف اصلی از اجرای این طرح کمرنگ کردن نقش زنان و قرار دادن آن ها در حاشیه است. رییس انجمن جامعه شناسی ایران ضمن اشاره به این که خود جامعه بر اساس تشخیص خود برخی محیط ها را از هم تفکیک می کند، تاکید کرد که جدا کردن زنان و مردان در محیط های اجتماعی مثل ادارات و دانشگاه ها نه تنها این فضاها را اخلاقی تر نمی کند بلکه با از بین بردن تعامل انسانی میان زن و مرد آن ها را به مقوله های جنسی برای یکدیگر تبدیل می کند. وی تاکید کرد که حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر باعث می شود که نوعی تعادل در محیط ایجاد شود و همین امر حفظ موازین اخلاقی را نیز بیشتر تضمین می کند. در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا با دکتر محمد امین قانعی راد آمده است. ***ایرنا: تفکیک جنسیتی در جامعه ی ما بحث تازه یی نیست و حتی اکنون در برخی محیط ها اجرا می شود. آیا جامعه ی امروز ایران را نیازمند تفکیک جنسیتی به شیوه یی که طی هفته های اخیر مطرح شده است می دانید؟ **قانعی راد: همانطور که شما اشاره کردید تفکیک جنسیتی در جامعه ی ما مساله ی ناشناخته یی نیست و در صحنه ی جامعه، بطور طبیعی و با نظامی پیچیده اجرایی می شود. حقیقت این است که جامعه، خود درجه یی از هوشمندی و آگاهی را داراست که زیر تاثیر آن، در برخی مکان ها و محیط ها تفکیک گذاری را رعایت کند و در برخی دیگر لزومی برای رعایت آن نمی بیند. این نظام اجتماعی نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از جوامع وجود دارد. برای مثال در همه ی کشورهای جهان، خوابگاه ها و سرویس های بهداشتی دانشجویان دختر و پسر از یکدیگر جدا هستند. ولی کلاس های آن ها از هم جدا نیستند. این امری کاملا اقتضایی در جامعه است و نمی توان برای آن قانونی تعیین کرد. ***ایرنا: آیا این خودآگاهی اجتماعی که به آن اشاره کردید در حوزه ی خانواده و سازمانی نیز قابل تعمیم است؟ **قانعی راد: این حوزه ها هر دو بُعدی از جامعه هستند و از آن تاثیر می پذیرند. شما حتی اگر مناسبات اجتماعی در سطح خانواده را در نظر بگیرید، می بینید که در آن ها تفکیک و عدم تفکیک اجرایی شده است. برای مثال در مراسم خواستگاری از زنان و مردان فامیل درخواست می شود تا در کنار یکدیگر حضور پیدا کنند و گفت و گو و حتی چانه زنی کنند و مسایل را از جنبه ها و دیدگاه های مختلف بررسی کنند. این بیان دیدگاه ها و کنشگری فعال، در صورت اعمال تفکیک جنسیتی و جدا کردن این دو گروه از یکدیگر، بدون شک وجود نخواهد داشت. ولی همین افراد در مراسمی دیگر و زیر تاثیر اقتضاهای متفاوت، از یکدیگر تفکیک می شوند. ***ایرنا: در عرصه ی سازمانی چطور؟ **قانعی راد: این مساله را می توان به راحتی به سازمان ها نیز تعمیم داد. ما در اکثر سازمان های خود هم اکنون نیز تفکیک جنسیتی را به نوعی اجرا می کنیم. برای مثال در محیطی نظیر بانک، ما شاهد این هستیم که کارمندان در پارتیشن(تقسیم بندی) های مختلف نشسته و بدون هیچ مشکلی به کار ارباب رت

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان