ایلنا:براساس يافته‌‌هاي پژوهشي حدود 45درصد از طلاق‌‌ها به نحوي با آشنايي هنگام ازدواج مانند دوستي يا آشنايي در محل كار و تحصيل مرتبط بوده است.

به گزارش ايلنا، مركز مطالعات راهبردي اين سازمان بر اساس مطالعات انجام شده در مورد وضعيت ازدواج و طلاق در استان‌هاي مختلف طي سال‌هاي 83 تا 88 ، اعلام كرد: اغلب استان‌ها رشد منفي در ازدواج داشته‌‌اند، اما در مجموع در چند سال گذشته نرخ رشد ازدواج در كشور در حال افزايش بوده كه البته ميزان رشد آن كم است.
مقايسه آمار 6 ماهه اول سال 88 با سال 89 نشان مي‌دهد كه ازدواج 3.2درصد و طلاق 6.2 در صد رشد داشته است.

بر اساس آخرين آمار ثبت احوال، امسال نرخ طلاق دو برابر نرخ ازدواج در كل كشور بوده است چنان كه مطالعات انجام شده بر روي نرخ رشد3.2 درصدي ازدواج نشان داده است كه در شهرها ازدواج رشد منفي داشته، اين در حالي است كه در روستاها شاهد رشد مثبت 11.8درصدي بوديم كه در مجموع نرخ رشد 3.2درصدي ازدواج را در شهر و روستا مشاهده شده است.

بر پايه اين گزارش مولفه‌‌هاي مختلفي در مورد دلايل تاخير ازدواج قابل اشاره است و بر اساس نظرسنجي انجام شده در بين جوانان بر خلاف تصوري كه عوامل اقتصادي را عامل تاخير ازدواج مي‌دانند، اولين و مهمترين عامل تاخير ازدواج عوامل فرهنگي است.

همچنين در تحقيقات ميداني صورت گرفته مشخص شده، كه 20.1 درصد پاسخگويان علت تاخير در ازدواج را كمي سن مي‌دانند يعني معتقدند كه سن آنها براي ازدواج كم است. 16.5درصد ادامه تحصيل را عامل ازدواج نكردن دانسته و در اين بين مشكلات اقتصادي در رتبه سوم تاخير در ازدواج است. بنابراين مي‌‌توان نتيجه گرفت مشكل اول تاخير در ازدواج مسايل فرهنگي است.

طبق يافته‌هاي ديگر اين پژوهش در مورد ميزان خواستگاري در بين جوانان، دختران 61درصد سابقه خواستگاري داشتند اما پسرها تنها هفت درصد سابقه خواستگاري در سن ازدواج دارند.

همچنين براساس نظرسنجي انجام شده در شهر تهران مشخص شده كه 72 درصد اولين خواستگاري‌‌ها از دختران بين سن16 تا 20 سالگي و 11 درصد نيز قبل از سن 16 سالگي رخ داده است، به اين ترتيب 83 درصد اولين خواستگاري‌ها قبل از سن 20 سالگي رخ داده است. از اين رو اغلب خانواده‌‌ها يا دختران معتقدند كه سن‌شان براي ازدواج مناسب نيست.

اين عدم پذيرش ازدواج يك عامل فرهنگي در بين خانواده‌‌ها محسوب مي‌شود به اين معني كه در ذهن خانواده‌‌ها و دختران، ازدواج عاملي مقابل تحصيل جوان است و فرد تصور مي‌كند كه با وجود تحصيل، امكان ازدواج براي شخص ميسر نيست كه در نهايت اين نوع طرز تفكر منشاء فرهنگي داشته و البته نيازمند تحليل و بررسي است.

{{45 درصد طلاق‌ها با دوستي‌هاي قبل از ازدواج در ارتباط هستند}}

در بخش ديگر اين گزارش آمده حدود 45 درصد از طلاق‌ها به نحوي با آشنايي هنگام ازدواج مرتبط بوده كه به دو روش دوستي يا آشنايي در محل كار و تحصيل واقع شده است. يكي ديگر از مسائلي كه در نظرسنجي موردي طلاق بررسي شده بحث موفقيت خانواده با ازدواج زوج‌هاي در آستانه طلاق بوده كه بر اساس آن اغلب ازدواج‌‌هاي منجر به طلاق از ابتدا با مخالفت خانواده روبرو شده است.

{{هر چه دوره نامزدي طولاني‌تر باشد‏ امكان وقوع طلاق كمتر است}}

گزارش حاضر در مورد عوامل پايداري ازدواج نيز مشخص كرد كه هرچه طول مدت نامزدي طولاني‌‌تر شود طلاق كاهش مي‌يابد.

براساس اين تحقيقات مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بيشترين عوامل در تاخير ازدواج و افزايش طلاق در كشور ريشه فرهنگي دارد. از اين رو مي‌توان با تقويت عوامل مثبت فرهنگي در ازدواج و خذف موانع منفي، ازدواج به هنگام و پايدار را در خانواده‌‌ها و جامعه نهادينه كرد.

بر اساس پژوهش‌هاي انجام شده در مورد وضعيت ازدواج ‏‏ حدود 17 ميليون جوان در سن ازدواج در كشور وجود دارند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان