خبرگزاري فارس: مردي به دادگاه خانواده آمد و گفت: مي‌خواهم از همسرم كه رشته تحصيليش مكانيك است و بعدها قرار است در همين رشته سر كار برود، جدا شوم.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، مردي با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.

اين مرد در حضور قاضي شعبه 254 اين مجتمع قضايي خانواده گفت: همسرم حدود يك سال است كه در رشته مكانيك تحصيل مي‌كند و مي‌گويد كه اگر درسش را تمام كند بر سر اين شغل مي‌رود حتي اگر به قيمت جدايي از من باشد.

وي با اشاره به اين نكته كه قبل از آمدن به دادگاه چندين بار با همسرم صحبت كردم، ادامه داد: بارها از او خواسته‌ام كه تحصيلاتش را رها كند چرا كه نمي‌خواهم بعدها براي سركار رفتن او دعوا پيش بيايد ولي او امتناع كرده و او كار خود را مي‌كند

اين مرد با بيان اينكه همسرم اصلاً متوجه نيست كه به خاطر يك رشته تحصيلي زندگي مشتركمان را نابود مي‌كند، اظهار داشت: مي‌خواهم از همسرم جدا شوم تا او هر كاري كه دوست دارد انجام دهد.

قاضي اين شعبه به دليل عدم حضور زن حكمي صادر نكرد و رسيدگي را به آينده موكول كرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان