به گزارش خبرگزاری زنان، مهرناز رسولي‌نژاد در دومين روز از چهارمين كنگره ميكروب شناسي باليني ايران در اصفهان اظهار داشت: طي دو سال گذشته در ايران بيش از 90 درصد از موارد جديد ايدز ثبت شده به علت روابط جنسي محافظت نشده بوده است در حالي كه بيش از 80 درصد مبتلايان به ايدز در دنيا به دليل روابط جنسي به اين بيماري مبتلا شده‌اند.

وي افزود: تماس جنسي با غير همجنس در ايران حدود 70 درصد است كه تنها يك تا دو درصد از اين موارد سبب انتقال بيماري ايدز مي‌شود در حالي كه حدود 10 درصد از اين موضوع را روابط با همجنس‌بازان شامل مي‌شود كه نزديك به سه درصد از انتقال ويروس ايدز به اين روش صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينكه بيش از 5 درصد از مبتلايان ايدز در كل كشور از طريق اعتياد تزريقي به اين بيماري مبتلا شده‌اند، بيان داشت: 12 درصد از كل جمعيت جهان را معتادين تشكيل داده‌اند كه در 40 كشور دنيا متمركز هستند و نزديك به شش درصد از ايدز به وسيله اين گروه منتقل مي‌شود.

معاون پژوهشي مركز تحقيقات ايدز كشور با اشاره به اينكه حدود سه درصد از مبتلايان به ايدز به وسيله فراورده‌هاي خوني به اين بيماري مبتلا شده‌اند كه اين رقم رو به كاهش است، خاطرنشان كرد: راه انتقال ايدز از مادر به جنين حدود 20 تا 40 درصد است كه پنج درصد از كل جمعيت جهان به اين روش با بيماري ايدز درگير شدند كه رو به كاهش است.

وي با بيان اينكه تعداد زنان مبتلا به ايدز‌ 50 درصد افزايش يافته است، افزود: به علت نقش محوري كه زنان در خانه دارند و جزو انتقال دهندگان اصلي ايدز به جنين هستند به همين خاطر سازمان بهداشت جهاني براي اين گروه از بيماران اهميت خاصي قائل است.

رسولي‌نژاد از اهميت نقش پيشگيري در كنترل بيماري ايدز خبر داد و از رسانه‌هاي مختلف خواست كه با توجه به فرارسيدن روز جهاني ايدز در 11 آذر ماه، به اين بحث رنگ كليدي بدهند و تصريح كرد: 76 درصد از مبتلايان به ايدز در كشور زنان هستند و مابقي را مردان تشكيل مي‌دهند.

وي گفت: در حدود 10 سال پيش، بيش از 90 درصد از مبتلايان را معتادين تشكيل مي‌دادند كه در حال حاضر اين رقم به 67 درصد رسيده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان