یک روانشناس معتقد است که ساختار ازدواج دانشجویی به علل مختلف مشکل ساز است.

بیژن قربانی با اشاره به اینکه دانشجو همه عمرش را به درس خواندن گذرانده و فرصت اشتغال نداشته است، اظهار کرد: درآمد یکی از پایه‌های اساسی تشکیل یک زندگی است و اگر پول و شغل نباشد زندگی‌ها دچار مشکل می شود.

وی گفت: تحقیقات نشان داده است حتی در جوامع پیشرفته با افول مسائل اقتصادی، بیکاری نیز افزایش می یابد، درآمد کم می شود و اختلافات خانوادگی و طلاق زیاد می شود.

قربانی بیان کرد: علت دیگر ناموفق بودن ازدواج های دانشجویی این است که دانشجو با یک تم رویایی و ایده آلیستی به دنیا نگاه میکند و فرد در دوران دانشجویی به بلوغ و پوست اندازی فکری می رسد و دنیای جدیدی برای او باز می شود.

این روانشناس با اشاره به اینکه در این حالت ازدواج فرد دانشجو براساس ایده‌آل‌های ذهنی و هیجانی او است و با واقعیت‌های بیرون همخوان نیست، تصریح کرد: دلیل دیگر توفیق نیافتن این گونه ازدواج‌ها این است که دانشگاه‌ها از سراسر کشور با آداب، فرهنگ و پیشینه خانوادگی دانشجویان مختلف می پذیرند. اگر در ازدواج دانشجویی تفاوت‌های فرهنگی در نظر گرفته و فرد مشاوره شود و آشنایی های لازم را به دست آورد، این نوع ازدواج می تواند مفید باشد.

وی گفت: آنچه تا امروز در این نوع ازدواج‌ها دیده شده است همراه با تضاد فرهنگی و تضاد ویژگی‌های فردی و اجتماعی بین دو فرد بوده است و باعث ایجاد مشکلاتی در این نوع ازدواج ها شده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان