خبرگزاری ببن المللی زنان “ایونا”:شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ششصد و چهل و ششمین جلسه این شورا خواستار ارزشگذاری مادی و معنوی بر فعالیت زنان خانه دارشد.

به گزارش خبرگزای زنان ، دکتر کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ضمن تسلیت شهادت حضرت امام جواد(ع) ، جلسه را با ذکر سخنانی از آن حضرت و نقش ویژه آن بزرگوار در بیان حقایق دین و احیای سنت رسول خدا(ص) و اجداد طاهرینش (ع) آغاز کرد .

اولین موضوع مطروحه،بحث و بررسی پیرامون اجلاس آتی کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اسفندماه 1389 و نقش ایران در این اجلاس بود. موضوع پنجاه و پنجمین کمیسیون مقام زن ، «دسترسی زنان به آموزش و تربیت » است و دستاورد این اجلاس، توافقنامه پایانی مبنی بر «نحوه رسیدگی به زنان فلسطینی و موضوع در میان زنان » می باشد .

موضوع بعدی جلسه ، بررسی نشست اخیر شبکه جهانی زنان دانشمند مسلمان در مالزی بود که توسط دکتر ماهروزاده رئیس شبکه و نماینده وزارت علوم در شورا مطرح شد و تصمیمات و مصوبات این نشست مورد تحلیل اعضاء قرار گرفت .

مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی – ماده 46 برنامه پنجم توسعه – با موضوع بیمه زنان خانه دار،ارزشگذاری مادی و معنوی امر مقدس خانه داری در فرآیند اقتصادی و اجتماعی جامعه ؛ دیگر موضع مطروحه در جلسه شورا بود و نظراتی از سوی اعضا در این خصوص ارائه شد.

در این جلسه برخی از اعضاء نسبت به بسط و گسترش کرسی های نظریه پردازی در موضوع زنان که در سال های اخیر توسط شورای زنان آغاز شد و مورد استقبال اندیشمندان و صاحبنظران قرار گرفت ، تاکید داشتند.

در پایان جلسه ، رای گیری در خصوص انتخاب روسای کمیته های شورای زنان صورت گرفت و روسا با اکثریت آراء انتخاب شدند.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان