خبرگزاری بین المللی زنان “ایونا ” : به گفته يک روانشناس و مدير پروژه هاي تحقيقي مساله قاچاق زنان ، پديده جابه جايي و قاچاق زنان از مرزهاي ايران بيشتر مربوط به زنان مهاجر و خارجي است و آمار زنان ايراني در اين بين اندک است .

به گزارش خبرگزاری زنان ، قاچاق زنان پديده اي اجتماعي است که آسيب هاي زيادي با خود به يدک کشيده و متاسفانه کمتر مورد بررسي قرار مي گيرد .

{{فاجعه جهان متمدن}}

در هيچ کشوري در جهان آمار درستي از زناني که قاچاق مي شوند وجود ندارد ولي برخي آمارهاي جهاني نشان دهنده اين است که سالانه 700 هزار تا 2 ميليون زن درجهان قاچاق مي شوند .

همچنين پديده قاچاق زنان يکي از آسيبهاي تهديد کننده امنيت اين قشر محسوب مي شود و اگر آن گونه که بايد و شايد پيشگيري ودرمان نشود ، درجامعه گسترش پيدا کرده و سلامت اخلاقي و اجتماعي را دستخوش نابساماني خواهد کرد .
بررسي ها نشان مي دهد درصد بالايي از زناني که مورد قاچاق واقع مي شوند ، گرفتار باندهاي مخوف فساد مي شوند در حالي که تنها تعداد بسيار اندکي از آنها به اين کار رضايت دارند .
به اعتقاد صاحب نظران مهمترين دليل چنين وضعيتي فقر اقتصادي ومشکلات فراوان فرهنگي ، رفتاري و تربيتي اين افراد فريب خورده است جالب تر اينست که بسياري از اين زنان هستند که به دلايلي غير از مسائل جنسي و به دلايل گوناگون مانند تحصيل ، کار و ازدواج قاچاق مي شوند .

{{از انکار تا اقرار}}

هادي معتمد روانشناس و مدير پروژه هاي تحقيقي مربوط به اين پديده مي گويد : تعداد زنان قاچاق شده به طور دقيق مشخص نيست اما نکته مهم اينست که تعداد زيادي زن از ايران عبور داده مي شوند .

به گفته وي بسياري از زناني که در کشورهاي مقصد مثل اروپاي شرقي ، ايتاليا ، و کشورهاي اين چنيني بوده اند و يا مقصد نهايي آنها کشورهاي شيخ نشين مانند دبي بوده است مسير عبوري خود را از ايران اعلام کرده اند .

به گفته معتمد زنان قاچاق شده به 2 گروه تقسيم مي شوند . 1دسته اول کساني که خودشان مي خواهند بروند و به دنبال زندگي بهتر در کشور ديگري هستند .

اينها کساني هستند که براي تحصيل يا ازدواج به دنبال مدينه فاضله اي مي روند و اتفاقا براي رفتن پول هم مي دهند ولي در آنجا مورد سوء استفاده قرار مي گيرند .

دسته دوم نيز کساني هستند که دزديده يا خريداري مي شوند که اغلب اينان درگير فحشاء شده و مورد سوء استفاده هاي جنسي قرار مي گيرند .

{{دختران فراري در توبره قاچاقچيان}}

وي در ادامه اينگونه مي گويد : مي توان گفت دختران فراري تعداد زيادي از زنان قاچاق شده را تشکيل مي دهند و کارشان به اينجا ختم مي شود . دختري که براي قاچاقچي ارزش ريالي داشته باشد و بتوانند از آن پول خوبي به دست آورند به سرعت وارد باندهاي قاچاق مي شوند .

به گفته وي دختران فراري 80 تا 90 درصد از خانه هاي نابه سامان بيرون مي آيند که گاه در داخل کشور به فحشاء دچار مي شوند و گاه درگير قاچاقچيان مي شوند .

معتمد در پاسخ به اين سوال که مقصد اين زنان بيشتر کجاست توضيح مي دهد : بيشتر کشورهاي اروپاي شرقي همچنين اروپاي غربي مثل آلمان و ايتاليا و دبي مقصد آنهاست . قسمتي از آنها هم به آمريکا مي رسند ولي اين مسير بسيار دور است و اين کشور قاچاق زنان خود را از آمريکاي جنوبي تامين مي کند .

همچنين خيلي وقت ها موارد ربوده يا قاچاق شده به استان هاي شرقي کشور برده مي شوند و بعد به پاکستان مي روند و به خانه هاي فحشاء فرستاده مي شوند .

{{به خاطر يک مشت دلار}}

به گفته اين روانشناس قيمت هاي زنان قاچاق شده در کشورهاي مختلف متفاوت است . به عنوان مثال در روماني براي بعضي از اقوام گوناگون قيمت زن خيلي پايين است و در بعضي از کشورهاي درحال توسعه زير هزار دلار است .

اما وقتي همين زنان به ايتاليا مي رسند 7 هزار دلار فروخته مي شوند و بايد براي خريدار آنها بيش از 25 هزار دلار درآمد داشته باشند .

وي در ادامه مي افزايد : ايران از نظر جغرافيايي وسيع، پرتردد و در چهارراه خاور ميانه قرار دارد و دسترسي به آن نسبت به مسيرهاي سخت بسيار ساده تر است .

به گفته وي آمار زنان ايراني در پديده قاچاق کم است . آمار زنان ايراني به طور خالص در دبي و اروپاي شرقي اندک است و بيشتر زناني که به وسيله قاچاق از مرزهاي ايران خارج مي شوند مهاجر و غير ايراني هستند .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان