معاون آموزش و فرهنگي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: براي دختران و زنان جوياي كار، دور كاري اجرا مي‌شود.

به گزارش سرويس «زنان» ايسنا – منطقه خراسان رضوي، زهرا سجادي در اختتاميه دومين نشست تخصصي مشاوران امور زنان دستگاه‌هاي اجرايي سراسر كشور، در پاسخ به سوال برخي مشاوران در خصوص بحث آموزش تحكيم خانواده در زمينه اشتغال بيان كرد: در اين زمينه، با مشاركت سازمان بهزيستي كارهاي جدي در حال انجام است كه بناست با توجه به اينكه زنان ضمن نگهداري كودك و خانواده شاغل هستند، بهزيستي نسبت به مهدكودك‌ها توجه ويژه‌اي داشته باشند.

وي ادامه داد: همچنين قرار است به زودي براي دختران و زنان جوياي كار دور كاري اجرا شود و البته مراحل اوليه آن اجرا شده است كه اين مورد مي‌تواند بسياري از مشكلات را براي زنان و دختران جامعه حل كند.

معاون آموزش و فرهنگي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در پاسخ به سوال برخي از مشاوران در خصوص برنامه‌ريزي اوقات فراغت و اجراي اين طرح خاطرنشان كرد: سند علمي اوقات فراغت تهيه شده است و زماني اجرا مي‌شود كه دولت برنامه‌ريزي‌هاي آن را تاييد و ابلاغ كند.

در ادامه اين نشست فريبا حاجي علي، معاون اجتماعي و توسعه مشاركت‌هاي مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري نيز در خصوص ستاد مشاوران امور زنان و خانواده در استان‌ها خاطرنشان كرد: ستاد امور زنان و خانواده در استان‌ها بودجه، طرح و ساختار مشخص اجرايي در هسته مركزي امور زنان و خانواده ندارند كه اميدواريم راهكار مناسبي براي اين مساله پيدا كنيم.

وي ادامه داد: البته در صورت اختصاص دادن بودجه به ستادهاي امور زنان و خانواده در شهرستان‌ها بايد به اين نكته هم توجه كرد كه اختصاص دادن اين بودجه جوابگويي هم دارد و بايد توانايي ستادها را در امور بسنجيم و پس از سنجش، بودجه لازمه را اختصاص دهيم.

حاجي‌علي با تاكيد بر همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ستاد امور زنان و خانواده شهرستان‌ها با ستاد كل افزود: همه‌ ستادها در هر كجاي كشور بايد با هم همكاري داشته باشند كه در حال حاضر در اين همكاري‌ها ناهماهنگي‌هايي ديده شده است كه علت آن را مي‌توان تعريف نشدن نيروي انساني در ستادها دانست.

وي چگونگي ارزيابي فعاليت‌هاي ستادها را اينگونه بيان كرد و گفت: تا زماني كه بودجه و نيروي انساني مشخصي وجود نداشته باشد، نمي‌توان پاسخ مناسبي در اين خصوص داد اما سعي داريم ارزيابي‌ها را دور از انتظار و به دور از واقعيت‌ها پيش نبريم و آرمان‌ها را اول اولويت‌بندي كنيم و بر حسب شرايط موجود كار را به سمت هدف هدايت كنيم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان