ایلنا: طرح «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت» نیز در کمیسیون بهداشت با کمی تعدیل مصوب شده و باید در کمیسیون های دیگر نیز بررسی شود چرا که این طرح قبل از طرح تعالی خانواده و افزایش جمعیت مطرح خواهد شد.

یک عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: طرح تعالی خانواده و افزایش جمعیت به دلیل بار مالی زیاد، با مشکل و تاخیر روبرو خواهد شد.

شهلا میرگلوی در گفتگو باخبرنگار ایلنا در مورد طرح تعالی خانواده و افزایش جمعیت گفت: این طرح 50 ماده ای به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده است تا طبق روال قانونی برای تصویب به صحن علنی مجلس برود.

وی افزود: مشکل این طرح بار مالی زیادی است که به همراه دارد زیرا این طرح شامل بسته های حمایتی و تسهیلاتی است که نیازمند تخصیص بودجه است اما بندهایی نیز دارد که می تواند بدون بار مالی اجرایی شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه ادامه داد: طرح «افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت» نیز در کمیسیون بهداشت با کمی تعدیل مصوب شده و باید در کمیسیون های دیگر نیز بررسی شود چرا که این طرح قبل از طرح تعالی خانواده و افزایش جمعیت مطرح خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان