شهرزادنیوز: در ایران هر ساله هزاران زن به قتل می‌رسند. صفحه حوادث رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های استانها و رسانه‌های محلی، هر روزه خبر قتل زنان را منتشر می‌کنند. بر اساس آمار منتشره از سوی نیروهای انتظامی، 20 درصد این قتل‌ها، قتل‌های “ناموسی”اند. قتل‌هایی که به خاطر تعصبات مذهبی و فرهنگی صورت می گیرند.

دلیل بروز این گونه قتل‌ها چیست؟ مردم در این مورد چه فکر می‌کنند؟ چه عواملی باعث بروز قتل های “ناموسی” می‌گردند؟

52 درصد مصاحبه‌شوندگان علت وقوع قتل‌های “ناموسی” را در نبود امنیت و بی قانونی می‌دانند. 36 درصد، تعصبات و اختلافات خانوادگی را انگیزه این گونه قتل‌ها می‌دانند. 8 درصد معتقدند که افراد متعصب مذهبی و وابسته به حکومت دست به چنین عملی می‌زنند.

نظرسنجی در مورد بررسی علل و عوامل قتل‌های ناموسی در ایران در مقایسه با سایر نظرسنجی‌های تاکنونی شهرزادنیوز بسیار نازل است.

در حالی که در نظرسنجی‌های تاکنونی به طور متوسط 55 تا 60 درصد مصاحبه شوندگان به ارائه نظرشان تمایل نشان داده اند، نظر سنجی در مورد قتل‌های ناموسی با تمایل 7-5 درصد مصاحبه‌شوندگان مواجه شد. در بیش از 300 مصاحبه با مردم در 8 شهر ایران (اصفهان، شیراز، کرمانشاه، اردبیل، کرج، خرمشهر، اهواز و تهران) تنها 25 حاضر شده اند نظر بدهند. این در حالی است که طی ماه‌ها سعی شده است در دفعات و در شهرهای متعدد این نظرسنجی دنبال شود.

تما مصاحبه شوندگان در اروپا، نبود امنیت و (بی) قانونی را علت بروز قتل‌های “ناموسی” دانسته‌اند.

68 درصد مصاحبه شوندگان زن، 52 درصد ساکن تهران، 28 درصد در دیگر شهرها و 20 درصد مصاحبه شوندگان در اروپا بوده‌اند. 36 درصد زیر 30 سال‌اند.

تفاوت فاحشی بین نظر مردان و زنان مصاحبه شونده دیده نمی‌شود. 35 درصد از زنان مصاحبه شونده، انگیزه قتل‌های ناموسی را تعصبات ذکر کرده‌اند. 37 درصد مردان نیز به همین مورد اشاره کرده‌اند. منظور از بی قانونی در این نظرات، عدم وجود قانون در برخورد و مجازات عاملین این قتل‌هاست.

تفاوت سنی مصاحبه شوندگان به ارائه نظرات متفاوتی منجر شده است. 44 درصد کل مصاحبه شوندگان زیر 30 سال تعصبات خانوادگی و 44 درصد دیگر بی قانونی را علت و انگیزه بروز قتل‌های “ناموسی” می‌دانند. در میان افراد بالای 30 سال این تناسب به شکل دیگری است. 30 درصد از افراد بالای 30 سال تعصبات خانوادگی را انگیزه این قتل‌ها می دانند در حالی که اکثریت افراد بالای 30 سال (54 درصد) بی قانونی را علت اصلی می‌دانند.

علاوه بر نتایج استخراج شده فوق از نظرات ارائه شده، برخی مصاحبه شوندگان به اظهار نظرات تکمیلی نیز پرداخته‌اند که به شرح زیر است:

مرد- تهران- بالای 30 سال: “وجود هرج و مرج در کشور و بی تفاوتی و عدم اعتراض مردم به این گونه قتل‌ها و سایر آزارها علیه زنان. زمانی که زنی را می‌گیرند، یا کتک می زنند یا می‌کشند، باید واکنش اعتراضی صورت بگیرد.

مرد- تهران- بالای 30 سال: “بی بند و باری زنان علت این قتل‌هاست. ضمنا مسائل مادی هم مطرح است. اگر زن صرفه جو باشد، این اتفاقات کمتر می افتد.”

مرد- تهران- زیر 30 سال: “بی غیرتی دلیل اصلی است.”

مرد- کرج- بالای 30 سال: “گروه‌های سازمانیافته مثل خفاش شب، این گونه قتل‌ها را سازمان می‌دهند.”

مرد- اردبیل – بالای 30 سال: ” حساسیت‌های قومی و قبیله‌ای علت این قتل‌هاست. اختلافات باید در دادگاه حل شوند.”

زن – تهران – زیر 30 سال: “گمراه شدن زنان. آنها (زنان) باید آگاه شوند.”

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان