خبرگزاری بین المللی زنان “ایونا” : پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اسلامی در سومین اجلاس وزرای زن عضو سازمان کنفرانس اسلامی از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح می شود .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری زنان ، هدایتی با اشاره به اینکه یکی از مفاد و قطعنامه های نهایی در سومین اجلاس وزرای زن عضو سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد تاسیس یک بانک اسلامی درحوزه زنان است تصریح کرد : محل تاسیس این بانک نامعلوم و وابسته به نظر بانک توسعه اسلامی است.

پروین هدایتی معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت و گو با خبرگزاری زنان با اشاره به اینکه ایده تاسیس بانکی اسلامی در حوزه زنان از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شکل گرفته است اظهار داشت : این ایده به عنوان یکی از مفاد نهایی پیشنهادی اجلاس OIC که آذرماه امسال در تهران برگزار خواهد شد ارائه می شود و تصویب آن بستگی به نظر کشورهای عضو OIC و نیز بانک توسعه اسلامی دارد.
معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه از دید ما بانک توسعه اسلامی در قالب بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی زنان قابل طرح ریزی و اجراست افزود : محل احداث این بانک تعیین نشده و در این باره نظر بانک توسعه اسلامی به عنوان نهادی که بانک توسعه اسلامی زنان را از نظر سرمایه گذاری و ارائه مجوز حمایت می کند حائز اهمیت خواهد بود بنابراین باید تا زمان برگزاری اجلاس منتظر رای سران اجلاس و بانک توسعه اسلامی باشیم.

هدایتی در پایان با اشاره به اینکه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فاقد ساز و کار اجرایی است تصریح کرد : اگر قرار باشد این بانک خارج از حیطه تعاونی و بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان فعالیت کند تصدی گری آن از عهده مرکز خارج خواهد بود .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان