مهرنیوز: معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با بیان اینکه 70 درصد خانواده ها کمتر از 50 درصد تفاهم دارند گفت: هراندازه که زوجها همگن باشند و سطح سواد و موقعیت طبقاتی دو طرف یکسان باشد به دوام یک زندگی مشترک کمک می‌کند.

شهلا کاظمی پور در گفتگو با مهر افزود: نباید طلاق را معیار از هم گسیختگی خانوادگی و شکست تلقی کنیم و در مقابل خانواده‌هایی که با شرایط بدی ادامه زندگی می دهند را موفق بدانیم. این معیار درستی نیست، چه بسا خانواده‌هایی که از یکدیگر جدا شده‌اند وضعیت بهتری از خانواده‌‌هایی که با هم زندگی می ‌کنند دارند اما بنا به دلایلی از یکدیگر جدا شده‌اند.

وی با بیان اینکه 50 درصد ازدواجهای منجر به طلاق در چهار سال اول زندگی مشترک اتفاق می‌افتد، گفت: علت ناپایداری ازدواجها عدم تجانس است، هراندازه که جامعه همگن ‌تر باشد و سطح سواد و موقعیت طبقاتی هر دو طرف یکسان باشد به دوام یک زندگی مشترک کمک می‌کند.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ادامه داد: برخی از زندگیهای مشترک که در حال حاضر ادامه دارد اما بسیار پر تنش هستند و این دسته از خانواده‌ها به نوعی دچار طلاق پنهانی شده‌اند. خانواده‌هایی که در آنها تزلزل و ‌اغتشاش وجود دارد اما به طلاق ختم نشده‌اند به طلاق پنهان دچار می‌شوند به همین دلیل نباید معیار، ادامه زندگی مشترک باشد بلکه باید خانواده های منسجم الگوسازی شوند.

کاظمی پور علت ناپایداری ازدواجها را عدم تجانس دانست و گفت: در مرحله اول دختر و پسر یکدیگر را می‌پسندند اما پس از آن خانواده‌ها نیز باید با یکدیگر آشنا شوند و در یک سطح باشند، همسطح بودن و هم فکر بودن خانواده‌ها نیز حرف اول را می‌زند.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه تصریح کرد: خیلی از دخترها تمایل دارند مردی را برای همسری انتخاب کنند که از هر لحاظی ایده ‌آل باشد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که لازم است خود دختر نیز در شرایطی مشابه همسر خود قرار داشته باشد تا در آینده اختلافات فکری و یا طبقاتی باعث جدایی و فروپاشی زندگی‌ آنها نشود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان