یک مقام ارشد وزارت علوم گفته است که در محتوای برنامه های آموزشی ۱۲رشته علوم انسانی در دانشگاه ها به علت عدم انطباق آنها با مبانی اسلام، تجدید نظر میشود.

این در حالیست که کامران دانشجو، وزیر علوم نیز روز شنبه، یکم آبان (۲۳ اکتبر) خواهان ترسیم “نقشه جامع” رشته های علوم انسانی شد.

ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، در گفتگو خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از توقف صدور مجوز جدید برای ۱۲رشته علوم انسانی در دانشگاه‌ ها خبر داده است.

او گفت: “محتوای برنامه‌های آموزشی موجود در ۱۲رشته با مبانی دینی (اسلام) هماهنگی ندارد و پایه و اساس آنها بر پایه مکاتب غربی عموما مادی تنظیم شده و نیاز است که محتوا و متون درسی این رشته‌ها با توجه به مبانی عقیدتی دینی و بومی بازنگری شود.”

{{حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی رشته هایی هستند که مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم از بازنگری آنها خبر داده است.}}

به گفته ابوالفضل حسنی، بر اساس ضوابط و مقررات کشور، در عنوان و محتوای دروس، منابع و ماخذ برنامه ‌های آموزشی باید پس از پنج سال حداقل ۷۰ درصد بازنگری شود.

به گفته او، در حال حاضر پذیرش دانشجو در این ۱۲رشته علوم انسانی ادامه دارد “اما توسعه آنها در دانشگاه های متقاضی تا زمان بازنگری در اولویت نمی باشد.”

در همین رابطه، کامران دانشجو، وزیر علوم ایران نیز ضمن تاکید بر تطبیق علوم انسانی با “مبانی بومی فرهنگ اسلامی – ایرانی” بر ترسیم نقشه ای جامع از علوم انسانی تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای دانشجو روز شنبه در نطق خود در جشنواره فارابی در تهران گفت: “برخی، علوم انسانی مادی‌گرای غرب را به عنوان یگانه الگوی ممکن می‌پذیرد و فراموش می‌کنند که آنچه غرب بدان رسیده بود نه بر اساس منابع فکری، بلکه نتیجه شرایط تاریخی و اجتماعی خاصی بوده است.”

این جشنواره بین المللی که ریاست آن به عهده وزیر علوم است، اولین بار در سال ۱۳۸۶ برگزار شد و هدف آن پژوهش درباره علوم انسانی اعلام شده است.

کامران دانشجو در شهریور امسال نیز بر اسلامی تر شدن فضا و متون درسی دانشگاه ها تاکید کره بود.

او روز سه شنبه ۹ شهریور (۳۱ اوت) گفت که اصل کار دانشگاه ها تربیت افرادی است که قرار است در آینده اختیار مسائل اجرایی، قانون گذاری و قضاوت در “نظام” را بر عهده بگیرند.

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، در یکی از سخنرانی هایش پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ محدودیت در رشته های علوم انسانی را خواهان شد.

وی همچنین گفته بود که شمار استادان معتقد به جهان بینی اسلامی کم است.

از آن زمان تاکنون تعدادی از استادان دانشگاه های مختلف به دلیل آنچه مقام های وزارت علوم سن بازنشستگی اعلام کرده بازنشسته شده اند.

همچنین تعدادی نیز به دلیل آنچه رکود علمی اعلام شده، کنار گذاشته شده اند. منتقدان این برخوردها را سیاسی می دانند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان