{{مریم صدرالادبایی، مهدی قنبر:}} صبح روز پنجشنبه، حجت السلام غضنفر آبادی نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس نماینده مردم بم در شورای اسلامی مجلس میهان کافه خبر بود. از ان جایی که این نماینده 44 ساله قبل از ورودش به مجلس به کار قضاوت مشغول بوده صحبت با او را از لایحه جنجالی خانواده آغاز کردیم:

{{شما از موافقین لایحه حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامس بودید وهمواره عنوان می داشتید که مخالفین این لایحه نتوانستند به خوبی متن این لایحه را درک کنند و عنوان داشتید که این لایحه می تواند پاسخگوی بسیاری از مشکلات زنان باشد.این لایحه یکی ازطولانی ترین وجنجالی ترین لایحه هایی مجلس بود. لایحه ای بود که سه ماده مهمی و جنجای 22، 23 ، 24 را مطرح می کرد.که البته مخالفان بسیاری هم داشت.}}

این لایحه ، لایحه بسیار خوبی بود و بر اساس چند هدف شکل گرفته و طراحی شده بود. در این لایحه تلاش شده بود تا آنچه را که مسئولن در میان برخی از خانواده ها می دیدن و کمبود هایی را برایشان ایجاد کرده بود را جبران کنند. از این رو ارزیابی من از این لایحه بسیار مفید و جامع و کامل است.این لایحه ای بود که برروی آن ساعت ها کار کارشناسی صورت گرفته بود. این لایحه مجدد به کمیسیون ارجاع شد اما مطمئن باشید چیزی از این لایحه تغییر نخواهد کرد. البته در همان زمان حساسیت های فراوانی بر سر تصویت یا رد آن به راه افتاده بود .موسسات بسیاری که مثلا حامی زنان بودن وارد کارشدن و نظراتی عجیبی داشتند. در حالی که هدف لایحه و نیت ما آنگونه که آنها می اندیشیدند نبود. حتی بانوانی که در مجلس بودند هم ذهنیتی خاص در این باره داشتند.

{{بهر حال خانم ها نگرانی هایی دارند به خصوص در مورد ماده 23 ثبت ازدواج موقت و ماده 22 و عدم لحاظ رضایت همسر اول در ازدواج مجدد؟}}

بله عده ای معتقدند که اگر ازدواج موقت ثبت نشود ممکن است باعث شود که حقوق خانم ها ضایع شود. اما عده ای که من هم در شمار آنها بودم معتقد بودند که 95% مردان جامعه ما افرادی هستند که به مقوله ازدواج موقت و مجدد اعتقدی ندارند و زندگی سرشار اعتمادی را دارند. این قانون برای 5 تا 6 درصد کسانی است که در پی سوء استفاده هستند. بی شک همه مردانی که همسر دارند و ازدواج کرده اند به سمت ازدواج موقت و مجدد نمی روند. اینطور نیست که چنین نگاهی به مردان داشته باشیم .خانم ها می گویند ثبت شود تا ما بفهمیم که این مردان به خانواده هایشان وفادار بوده اند یا خیر . من می گویم خانم ها هم در برخی موارد ازدواج موقت دارند. پس این موضوع مختص مردان نیست. ما می گوییم همه مردان و زنان در پی امیال و هوس هایشان نیستند.اما در این حال معتقدم زمانی که این ازدواج فرزندی را در پی داشت ، ازدواج باید در شناسنامه دو طرف درج شود تا حقوق فرزندان ضایع نشود. ثبت ازدواج های موقت هم برای زنان و مردان مشکلات و نگرانی هایی را فراهم می آورد.

{{در خصوص ماده 23 چطور؟}}

ماده 23 دقیقا بر اصول شرعی استوار است .چرا که در قرآن هم آمده کسانی که قصد ازدواج مجدد دارند باید تمکن مال و شرط عدالت را در مورد همسرانشان داشته باشد. این دوشرط کافی است.و سخنی در ارتباط با رضایت همسر اول آورده نشده. در قرآن به روشنی در باره این موضوع سخن به میان امده .پس ما نباید چیزی فراتر از ان را برای خودمان لحاظ کنیم.اذن همسر در شرع نیامده اما عدالت همه این ها را می پوشاند. ما مردم فکر می کنیم با وضع قوانین همه مشکلات را حل می کنیم. در صورتی که این گونه نیست و شرایط ازدواج وجود داشته باشد و چه نداشته باشد. برحی از مردم سوء استفاده گر با وجود همین قانون هم کارخودشان را انجام می دهند.و به زور نمی شود مانع انجامشان شد.

{{به هر حال بپذیرید که قوانین می تواند عامل باز دارنده محکمی باشد.}}

بله من هم قبول دارم که باید یکسری قوانین برای مردان و زنان هوس باز وضع شود. ایجاد محدودیت در زندگی برای زن و مرد لازم است. بخصوص اگر در دوران جوانی باشداما بهتر است پا را ازشرع اسلام فراتر نگذاریم. افق نظام شرع وسیع است. افقی است که ما انسان ها با نگاهمان به آن نخواهیم رسید.

{{در حال حاضر این مواد برای بررسی بیشتر به کمسیون ارجاع داده شده است این تغییراتی که قرار است ایجاد شود چیست و قصد دارد تا کدام بخش از نگرانی های را مردم را برطرف کند؟}}

یکسری تغییرات حتما اعمال می شود اما برای اعلام آن تحمل بفرمایید عجله نکنید.

{{اما به نظر می رسد احتمال خذف ماده 24 زیاد است؟}}

در مورد ماده 24 دوستان قصد داشتند تا مهریه متعارفی تعیین شود تا مردها با مشکلاتی که در سال ها اخیر با آن مواجه بودند روبرو نباشند. ولی همین مسئله و ماده مشکلات عدیده دیگری را ایجاد کرده است. به عنوان مثال ممکن است برخی مهریه ای کمتر از متعارف بخواهند. این ماده در مهریه اصل را بر تمکن مرد می گذارد. یعنی این مهریه ای است که مرد متمکن می دهد. حال اگر در دادگاه مرد را وادار به پرداخت این مهریه متعارف کنیم و او هم بگوید ندارم که بپردازم مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت.پس در نتیجه این مرد به زندان خواهد رفت.همین مهریه متعارف شکایت هایی را پیش پای ما قرار خواهد گذاشت و میان زن و مرد نیز اختلافات فراوانی را بوجود می آورد. این در حالی است که ما با طرح این ماده قصد داشتیم که این اختلافات را کاهش دهیم. حذف ماده 24 چیز خوبی است ولی اگر قرار است باقی بماند باید اصلاح شود. هر کسی می تواند مهریه ای بیشتر از سقف متعارف وضع کند اشکاال ندارد اما شخص متمکن به لحاظ قانون کسی است که بتواند تا سقف متعارف را بپردازد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان