دکتر یاسرجمال رئیس بخش جراحی و استاد دانشکده پزشکی در دانشگاه ملک عبدالعزیز جده انجام هرگونه عمل جراحی تغییر جنسیت را رد کرده و تاکیده می‌کند آن‌چه صورت‌ می‌گیرد تنها تصحیح جنسیت است وی به نمونه‌هایی نیز اشاره کرد است که بخاطر بیشتر ارث بردن ، زنان خواهان تبدیل جنسیت به مردی بوده‌اند.

به ‌گزارش«زن فردا»و به نقل از پایگاه خبری سعودی سبق، دختران تمایل بیشتری به تغییر جنسیت در عربستان سعودی دارند. دکتر یاسرجمال تصریح کرده است که عمل تغییر جنسیت در این کشور انجام نمی‌شود زیرا همانطور که این عمل از نظر پزشکی صحیح نیست از لحاظ شرعی هم حرام می‌باشد.
هفته گذشته ۵ نفر برای عمل تغییر جنسیت از کشور عربستان عازم بحرین شده بودند. وکلای آن‌ها علت درخواست انجام این عمل را بیماری اختلال هویت جنسی عنوان کرده اند.
دکتر یاسر جمال می‌گوید: عمل تغییر جنسیت حرام شرعی است و مواردی که خواهان تغییر جنسیت می‌باشند مشکلی در بدن خود ندارند بلکه مشکل آن‌ها فکری است چون اینطور فکر می‌کنند که از جنس دیگری هستند.
وی می‌افزاید: برای هیچ فردی چه در بحرین و چه در غیر آن جایز نیست که چنین عملی را انجام دهد وباید آنها هم به عربستان بازگردانده شوند در اینجا هم تصمیم گرفته می‌شود که آیا عمل تصحیح جنسیت برای آن‌ها می توان داشت یا خیر.
دکتر یاسرجمال تصریح کرده است: عمل جراحی که در عربستان انجام می‌شود عمل تصحیح جنسیت است. و تاکنون بیش از ۴۰۰ عمل در ۲۷ سال گذشته انجام شده است. در کشور ما افرادیخواهان تغییر جنسیت هستند که ما نمی پذیریم و به شدت رد می‌کنیم. آن‌ها بیشتر باید از نظر روحی مورد درمان واقع شوند.

۶۰درصد افرادی که عمل تغییر جنسیت انجام داده اند پس از عمل دست به خودکشی زده اند زیر آن ها متوجه شدند که نمی توانند در جامعه به راحتی زندگی کنند. برخی انگیزه‌های مالی نیز سبب درخواست برای تغییر جنسیت می‌شود. مواردی بوده است که از من خواسته‌اند از جنسیت زن به مرد تغییر پیدا کرده تا در تقسیم ارث سهم بیشتری را ببرند

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان