برای وکیلی از دیار نیما

روجا بندری
0

نسرین ستوده به خاطر ما هزینه می دهد.

تا در کشور ما کودکان حکم اعدام نگیرند.

تا در کشور ما حقوق متهم و زندانی رعایت شود.

او هزینه می دهد تا کودک آزاری ریشه کن شود.

تا حقوق روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، سیاسی، فعالان جنبش زنان، کارگری، فعالان حقوق بشر، اقلیت های مذهبی و قومیت ها محترم شمرده شود.

او هزینه می دهد تا ما کشوری داشته باشیم که در آن به خاطر فعالیت های یک شهروند، خانواده و نزدیکان او از سوی حکومت تحت فشار قرار نگیرند.

او هزینه می پردازد تا نه تنها مجریان قانون به قانون فعلی احترام بگذارند، بلکه برای این که قانون بهتری تدوین شود که در آن برابری و حقوق انسانی محترم شمرده می شوند.

نسرین ستوده برای حفظ حقوق اولیه ما، حتی برای حفظ حقوق اولیه بازجو و قاضی خود، هزینه می دهد.

نسرین اکنون 25 روز است که لب بر غذا بسته است و هیچ کس از او خبر ندارد.

اعتصاب غذا تنها راه رساندن صدای او به ماست. صدایش را می شنویم؟

فریاد من شکسته اگر در گلو، و گر

فریاد من رسا،

من از برای راه خلاص خود و شما

فریاد می زنم! *
—–

*شعر از نیما یوشیج

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید