مجله «همشهری ماه» در شماره مهر ماه خود مصاحبه ای خواندنی با لاله افتخاری نماینده اصولگرای مجلس داشته است
به گزارش [خبر آنلاین->http://khabaronline.ir/news-100716.aspx] بخش های خواندنی این مصاحبه به این شرح است:

– الان یادم نیست که چند خواستگار داشتم.اما یادم هست که خیلی زیاد بودند وحتی باهم دعوا می کردند.

– یک بار دو تا از خواستگار هایم باهم به منزل ما رسیدند.این دو بیرون در حسابی باهم دعوا کردند.

– این قدر دعوای آن دو بالا گرفت که خانواده من را به هیچ کدام از انها نداد.

– بنده با نظر خانواده ازدواج کردم وهمیشه نظر انها برای من مهم بوده است.

– شروط ازدواج من ایمان ساده زیستی و ولایتمداری بود.

– در کنار شرایطی از قبیل ادامه تحصیل دختران وعدم تمکن مالی بسیاری از پسران، حاکم شدن دیدگاه های جهانی فمنیستی در جامعه نیز از عوامل اصلی افزایش سن ازدواج در دختران شده است.

– مهم ترین راه برای افزایش ازدواج در جامعه، تولید شغل است.

– پدیده چندهمسری در جامعه وجود دارد. ما در لایحه خانوداه خواهان ساماندهی این مساله بودیم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان