خبرگزاري فارس: مخبر كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به ازدواج مجدد مردان اشاره مي‌كند، گفت: پيشنهاد اضافه شدن حق طلاق زنان به ماده 23 مطرح شده است البته هنوز اين پيشنهاد از سوي كميسيون قضايي تصويب نشده است.

امين حسين رحيمي در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده براي بررسي بيشتر به كميته حقوق خصوصي كميسيون قضايي مجلس ارجاع شده است اما هنوز جلسه كميته حقوق خصوصي براي بررسي اين مواد تشكيل نشده است.

وي در ادامه افزود: جلسه كميته حقوق خصوصي، به احتمال زياد بعد از تعطيلات هفته آينده مجلس تشكيل مي‌شود.

مخبر كميسيون قضايي مجلس خاطر نشان كرد: پيشنهاد شده است تاحق طلاق زنان به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه در‌ رابطه با ازدواج مجدد مردان بحث مي‌كند،‌ اضافه شود.

رحيمي ادامه داد: اين پيشنهاد به منظور داشتن حق طلاق از سوي زن در‌ صورت ازدواج مجدد مرد ارائه شده است اما هنوز در كميسيون قضايي مجلس به تصويب نرسيده است.

به گزارش توانا بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، دادگاه در موارد زير به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم براي او را صادر مي‌كند:
1- رضايت همسر اول
2- عدم قدرت همسر اول به ايفاء وظايف زناشويي
3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي
4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج
5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاء نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال
6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند
7- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند.
8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش‌ماه
9- عقيم بودن زن
10- غايب شدن زن به مدت بيش از يك‌سال
تبصره‌ ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلائل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان