{{تا قانون خانواده برابر:}} اولین جلسه گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1389 ساعت 16.30 عصر روز دوشنبه 19 مهر ماه برگزار شد.

قسمت اول اختصاص داشت به صحبت های دکتر شهلا اعزازی با موضوع «عملکرد گروه مطالعات زنان در سال تحصیلی 1388»

وی در ابتدا به معرفی اعضای قدیم و جدید گروه پرداخت و در ادامه اشاره ای داشت به مراسمهای سخنرانی و نقد کتاب و همچنین کارگاههای آموزشی گروه مطالعات زنان که از مهمترین آنها میتوان به سخنرانی دکتر شیوا دولت آبادی با عنوان «پیامدهای روانی لایحه خانواده» و همچنین سخنرانی خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی با موضوع «دیدگاه نواندیشی دینی در مورد لایحه خانواده» اشاره کرد.

در پایان ایشان موضوع مورد بررسی گروه مطالعات زنان را در سال 1389 «جنسیت و سلامت» عنوان و به پروژه های گروه که عبارت بودند از «تاریخ زنان از مشروطه تا 1320» و «تاریخ شفاهی زنان سالمند» اشاره کردند.

در قسمت دوم برنامه، مریم میرزانژاد مروری گذرا به وضعیت زنان در سال گذشته داشتند.

او در ابتدا با اشاره به اینکه مهمترین واقعه سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری بود، اظهار داشت زنان در این انتخابات نقش پررنگی داشتند. وی به روند شکل گیری همگرایی زنان اشاره کرد و تلاش آنان را عاملی دانست برای گنجاندن بخشی از مطالبات زنان در تبلیغات کاندیدهای ریاست جمهوری. میرزانژاد بعد از اشاره ای کوتاه به بیانیه های همگرایی قبل از انتخابات به بررسی حضور آنان پس از انتخابات پرداخت و حضور فعالان زنان با طیف های مختلف را در آن پررنگ تر ارزیابی دانست.

او با بیان اینکه حضور همسران کاندیداها در شرایطی که در قانون اساسی از رجل سیاسی نام برده می شود امری مهم قلمداد می شود، به نقش و حضور زهرا رهنورد در جریان همگرایی اشاره کرده و گفت می توان این حضور را دارای نقش مهمی در جهت بیان خواسته های زنان بطور مستقل و آشکار تلقی کرد.

پس از بررسی جریانات سیاسی تاثیر گذار بر زندگی زنان، میرزانژاد با ارائه آمار به بررسی پدیده طلاق پرداخت. به نظر او آنچه که پدیده طلاق را نسبت به سالهای قبل متفاوت تر می کرد علاوه بر افزایش میزان آن، نسبت 47% طلاقهای توافقی به کل طلاقهای انجام شده بود که بیشترین میزان آن مربوط به میانگین سنی 20 تا 30 سال است. از این میزان نیز بین 70%-80% افراد متقاضی طلاق زنان هستند، درصدی که به نظر او زنان را بعنوان ناراضیان واقعی در خانواده به تصویر می کشد و البته نشاندهنده این امر است که آنان برای رسیدن به جایگاهی غیر از آنچه که برایشان تصویر شده، تلاش می کنند.

او راهکارهای ارائه شده توسط دولت را ناکافی و حتی ضربه زننده عنوان کرد، ازجمله به سهمیه بندی دانشگاه ها و همچنین لایحه «حمایت از خانواده» که مورد اعتراض کنشگران حقوق زنان قرا گرفت. او با شرح و نقد مواد اضافه شده توسط دولت بیان کرد که این لایحه از نظر فعالان مدنی ضربه اصلی را به جایگاه زن در خانواده وارد می کند.
در پایان در حوزه ورزش و زنان به مشکلات زنان ورزشکار اشاره و با ارائه آماری که تعجب حاضران را برانگیخت، عمق مشکل نشان داده شد: «در سطح جهانی هر 50 سال یک زن به طور نمونه والیبالیست تغییر جنسیت می دهد این در حالی است که در ایران طی 3 سال گذشته 20 فوتبالیست زن تغییر جنسیت داده اند که این امر حاکی از نارضایتی آنان از جایگاه خود است.»

در پایان نشست هم یاد و خاطره تمامی زنان روزنامه نگار، فعالان حوزه مدنی و زنان و دانشجویان زندانی گرامی داشته شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان