قشري از مهاجرين افغاني به دلايل مختلف از جمله نقل مکان از شهري به شهر ديگر و يا نداشتن مجوز اقامت در ايران ناچارند کودکان خود را براي ادامه تحصيل راهي مدارس خودگردان کنند.

به گزارش ايسنا، اين مدارس تحت پوشش هيچ نهاد دولتي نبوده و با توجه به فقر عمده مهاجرين با کمترين امکانات اداره مي‌شوند.

دانش‌آموزان با پرداخت ماهيانه حدود 6000 تومان شهريه اين مدارس، به تحصيل خود ادامه مي‌دهند و از محل همين شهريه اجاره بهاي ساختمان مدرسه، حقوق معلمين، تعميرات و قبوض مختلف پرداخت مي‌شود.

دانش‌آموزاني که آگاهند در صورت ترک تحصيل مجبورند در سنين 11 تا 15 سالگي تن به ازدواج دهند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان