به گزارش خبرگزاری زنان “ایونا” و به نقل از پايگاه خبري “محيط “، هيئت سازمان ملل در جمهوري دموكراتيك كنگو اعلام كرد كه با همكاري نظاميان كنگويي توانستند ژنرال “مايلي “، رهبر شبه نظاميان “ماي ماي چيكا ” را در شرق جمهوري دموكراتيك كنگو دستگير كرده و به گوما منتقل كنند.

شبه نظاميان تحت فرمان وي دو ماه پيش با ورود به چندين روستا به 500 زن و كودك تجاوز كرده بودند.
در همين راستا “مارگو والستروم “، فرستاده سازمان ملل در جمهوري دموكراتيك كنگو با ابراز خرسندي از دستگيري مايلي، اين امر را پيروزي براي عدالت توصيف كرد.

والستروم كه كارشناس مسائل مربوط به تجاوز گروهي است و در حال حاضر در كنگو به سر مي برد، گفت: بازداشت اين فرد، پيروزي براي عدالت و بوِيژه براي بسياري از زناني است كه قرباني تجاوز و خشونت هاي جنسي شده اند.
وي افزود: دستگيري مايلي عبرتي براي مرتكبين تجاوزهاي جنسي است كه بدانند چنين جرايمي بدون مجازات نمي ماند و عدالت پيروز خواهد شد.

مايلي متهم است كه رهبري گروهي متشكل از 200 مبارز “ماي ماي ” و شورشيان هوتوي نيروهاي دموكراتيك آزاديبخش رواندا را كه مسئول تجاوز به 500 نفر هستند، برعهده داشته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان