ایلنا: در راستای امضای پروتکل اختیاری پیمان نامه حقوق کودک توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر نمایندگی یونیسف در ایران این اقدام را تحسین کرد.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، پال هولس هوف نماینده یونیسف در جمهوری اسلامی ایران،گفت: من این گام مثبت را به دولت و کودکان ایران تبریک می‌گویم و امیدوارم این گام باعث پیشرفتی مهم در حوزه حمایت از کودکان و اطمینان از فراهم آوردن یک زندگی عاری از خشونت و بهره کشی برای آنها باشد.

در سال جاری چهار کشور جدید به پروتکل اختیاری منع حضور کودکان در درگیریهای مسلحانه پیوستند. جمهوری گابن و جمهوری مالاوی این پروتکل را تصویب کردند و جمهوری اسلامی ایران و اتیوپی آن را به امضا رسانیده اند. به این ترتیب تعداد کشورهای متعهد به پروتکل الحاقی به 141 کشور افزایش یافت.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران،منوچهر متکی در شصت و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که در شهریور ماه سال جاری در نیویورک برگزار شد، این پروتکل را امضا کرد.

پیمان نامه حقوق کودک دو پروتکل اختیاری پروتکل منع بکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه و پروتکل منع خرید و فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را به انضمام دارد که کشور جمهوری اسلامی ایران پیش از این پروتکل دوم را امضا کرده بود.

طبق پروتکل اختیاری پیمان نامه حقوق کودک، کودکان باید در برابر شرکت در درگیریهای مسلحانه و تاثیرات ناشی از آن حمایت شوند زیرا حضور کودکان در نیروهای مسلح آنها را از حقوق اساسی خود محروم خواهد ساخت.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان