مدیر آموزش مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: دوره آموزشی حکمت و معرفت در حوزه مقابله با جنگ نرم برای اساتید معارف دانشگاهها و مدیران زن در دستگاههای مختلف برگزار شد.
زهره لاجوردی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: این دوره آموزشی برای مجهز شدن مخاطبان به سلاح بصیرت طراحی شد.

وی تصریح کرد: در این دوره های آموزشی کوتاه مدت سعی بر آگاه سازی و مدیریت زنانی داریم که در دستگاهها و وزارتخانه های مختلف مسئولیتی بر عهده دارند زیرا معتقدیم وقتی این زنان آموزش دیده و توانمند شوند این آموزش در برنامه ریزیها و تصمیمگیریهای آنان تاثیر داشته و در همان نهاد دولتی نیز این آموزشها را برای سایر کارکنان اجرا می کنند.

مدیر آموزش مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به حذف واحد تنظیم خانواده از دروس دانشگاهی گفت: کتابی در حال تدوین است که به جای دو واحد تنظیم خانواده در دانشگاهها تدریس شود. این واحد درسی جدید ارتقاء یافته است.

وی با بیان اینکه کتاب تدوین شده هم برای دانشجویان مرد و هم دانشجویان زن تدریس خواهد شد افزود: هنوز محتوای این کتاب نهایی نشده ولی در آن به صورت گسترده و جامع به موضوع تحکیم خانواده پرداخته شده است. تنظیم خانواده تنها یک بخش از اهداف ماست اما این کتاب روابط بین زن و مرد و این که چگونه این روابط باید موجب تحکیم خانواده شود را آموزش می دهد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان