‘مريم مجتهد زاده’ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، افزود: مجلس جهاني زنان در قالب مشورتي در ايران تشكيل خواهد شد.

مشاور رييس جمهور با يادآوري اينكه در حال حاضر كرامت زن در دنيا زير سوال رفته، ‌گفت: استفاده ابزاري از زنان به عنوان مساله اي اساسي دنيا را متاثر از خود كرده است.

مجتهد زاده گفت: مجلس جهاني زنان در قالب يك نهاد غيردولتي تلاش مي كند تا با برخورداري از يك هيات مجرب،حفظ ارزشهاي زن را به عنوان يك اصل اساسي سر لوحه كار همه كشورهاي دنيا قرار دهد.
مجتهدزاده به فرمايشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مبني بر اينكه ما در مورد مساله زنان از دنيا طلبكار هستيم اشاره كرد و ادامه داد: پيشنهاد راه اندازي مجلس جهاني زنان به سازمان ملل نيز ارايه مي شود تا ارزش و جايگاه بانوان به وضوح مشخص شود.

رييس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري، گفت: كشورهاي كه تمايل دارند مي توانند عضو اين مجلس شوند و پيشنهادهاي خود را مبني بر بهبود وضعيت زنان در دنيا در بخش هاي مختلف ارايه كنند.
مجتهد زاده توضيح داد: ساز و كارهاي تشكيل مجلس جهاني زنان در مركز امور زنان در دست بررسي است و نتايج آن به زودي اعلام مي شود.

 • گفتگو با گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد

  این مصاحبه به شرح سرگذشت و فعالیت‌ها و مبارزات گلرخ قبادی از زنان مبارز کرد می‌پردازد. گلر…
 • غربالگری و بهداشت باروری زنان

  عادت نمی‌کنیم!

  این نوشتار متأثر از بحث‌های اخیر در زمینه طرح غربالگری اجباری مادران باردار از عواقب اجرای…
 • انجام سقط جنین

  چگونگی انجام سقط جنین

  بیاموزیم که انتظار کشیدن برای فرزند می‌تواند به‌معنای سعادتی بزرگ باشد، اما همچنین ممکن اس…
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان