به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری زنان ایران “ایونا”، فاطمه آجرلو عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات ، فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نمایندگان اعزامی پارلمان ایران برای شرکت در کمیسیون مقام زن که اسفند ماه سال جاری در نیویورک برگزار خواهد شد می باشند.

ایران اولین سالی است که به عضویت کمیسیون مقام زن درآمده است و از سوی دیگر با ادغام چند نهاد تازه تاسیس زنان یعنی نهاد جدید به ریاست خانم میشل باچلت “رییس جمهور سابق شیلی” در سازمان ملل متحد باید منتظر تغییرات زیادی در ساختار کمیسیون مقام زن بود.

گفتنی است : با تغییرات ساختاری ایجاد شده حضور فعال هیات پارلمانی ایران در کنار هیات دولتی و تشکل های غیردولتی کشورمان زمینه ساز حضوری موثر جهت برقراری تعامل با سایر کشورها و تقویت دیپلماسی پارلمانی ما و تبادل دستاوردها و دانش های کشور در تبیین منزلت و جایگاه ویژه زنان ایرانی خواهد بود.

شایان ذکر است : کمیسیون مقام زن در فاصله زمانی دهم تا بیستم اسفند سال جاری در نیویورک برگزار خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان