خبرگزاری بین المللی زنان ایران : بررسی محتوایی حقوق زن و خانواده در لایحه ای تحت عنوان لایحه جامع حقوق مدنی از سوی قوه قضائیه در حال بررسی است .

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری زنان ایران “ایونا” ، فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایونا با اشاره به اینکه لایحه جامع حقوق مدنی با رویکرد محتوایی توجه به حقوق زن و خانواده ، افق کاری مشترک فراکسیون زنان مجلس ،قوه قضائیه و دولت خواهد بود اظهارداشت :این لایحه که پس از لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارائه خواهد شد انتظار می رود تا پایان سال و در نهایت تا قبل از به پایان رسیدن مجلس هشتم ازسوی این مجلس به تصویب برسد .

وی همچنین با بیان اینکه لایحه حمایت از خانواده لایحه ای ساختاری از سوی قوه قضائیه و ارائه شده از سوی دولت به مجلس بوده است تصریح کرد :لایحه حمایت از خانواده خلاء های ساختاری محاکم قضایی را پوشش داده در حالیکه لایحه جامع حقوق مدنی مشکلات ریشه ای زنان را با توجه به مقتضیات زمانی و مسائل مدنی روز مورد پوشش قرار خواهد داد .
به گفته آلیا تمامی تشکل های مربوط به زنان می تواننددر نشست های خود به بررسی محتوایی حقوق زنان پرداخته و نظرات خود را جهت بهره برداری موثر از این لایحه ارائه دهند .

این عضو فراکسیون زنان مجلس در خصوص جلسه اخیر فراکسیون مطبوعش به خبرنگار ایونا گفت : نظرات نهایی اعضای فراکسیون زنان درخصوص مواد 23و 24 لایحه حمایت از خانواده مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته است .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان