زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه، در نامه ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، به لایحه خانواده که چند همسری را تسهیل می کند اعتراض کرده و از وی در خواست کرده است که مواد ۲۳،۲۲ و ۲۴ لایحه از خانواده از دستور خارج شود.

به گزارش کلمه، متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

با سلام

چنانچه مستحضرید هر گاه بررسی لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده مطرح شد، موجی از التهاب را در جامعه زنان دامن زده و موجب نگرانی بیشتر در فضای فکری و فرهنگی کشور شده است .بیهوده نیست که اغلب آن را لایحه “تخریب خانواده “می نامند ، بندهای ۲۲ ،۲۳ و ۲۴ این لایحه به خصوص ماده ۲۳ که چند همسری را تسهیل می کند به هیچ روی با آرمانهای بلند خانواده اسلامی که برای هر عصر و هر نسلی زنده و پاینده است و نیز با فضای جوامع مدرن امروزی که ایران نیز یکی از این جوامع است سازگاری ندارد.

اگر مطمئن نبودم که روح آیات مربوط به خانواده در قرآن ناظر به تک همسری است هرگز خود را راضی به نگاشتن این نامه نمی کردم . اما آیاتی که هر یک به نحوی به خانواده مربوطند آنچنان آرامش ، مودت ،رحمت و پرورش فرزندان نمونه را توصیه می کنند که هرگز با خانواده چند همسری و با شیوه های تعدد زوجات و وجوه جرم خیز و التهاب آفرین آن که بارها در جامعه امروزی شاهد آن بوده ایم قابل تصور نیست .و بر عکس روح آیات مربوط به تعدد زوجات نه تنها منفی “لن تستطیعوا ” است . بلکه پیشاپیش فرصت عدالت را نیز به طور قطع از خانواده چند همسری نفی کرده است و در این فضای منفی است که تک همسری “فواحده “را با توجه به روح خانواده در اسلام توصیه کرده است.

به خاطر دارم که در ایام جنگ تحمیلی از سوی برخی دست اندر کاران امور زنان تسهیل تعدد زوجات مطرح شد که چون به روسای مملکت این پیشنهاد ارائه شد هیچ یک از آنها در آن مقطع حاضر به پذیرش و تصویب پیشنهاد تعدد زوجات نشدند .اکنون آن اضطرار هم برطرف شده و در شرایط عادی تری نسبت به زمان جنگ و اضطرارهای دیگر به سر می بریم . بنابراین پیشنهاد می شود برای سعادت ملت ایران و احترام و حفظ کیان خانواده با توجه به منطق قوی فعالان حقوق زن و روشنفکران ایرانی بندهای ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج و در شرایط متعادل و مناسب با حضور فعالان حقوق زنان اشکالات آن برطرق و مجددا برای حفظ و صیانت واقعی و حمایت از خانواده تقدیم مجلس شود.

{با احترام

زهرا رهنورد}

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان