وب سايت “[تا قانون خانواده برابر->fairfamilylaw.info]” براي سومين بار فيلتر شد. فيلتر شدن اين سايت در حالي است كه شروع به كار آن همزمان با مطرح شدن مجدد لايحه حمايت از خانواده در مجلس است.

مطالب اين سايت که کمتر از یک سال از آغاز به کار آن می گذرد، در زمینه نقد و بررسی قوانين مرتبط با خانواده در ايران و بحث هاي مختلف پيرامون لايحه حمايت از خانواده كه هم اكنون نیز در حال بررسي در مجلس است بوده و در عين حال نگاهي به قوانين خانواده و خشونت خانگي در كشورهاي مسلمان ديگر دارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان