اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان لایحه حمایت از خانواده را یکی از کاملترین مجموعه های قانونی حامی خانواده دانستند و خواهان تصویب هر چه زودتر آن توسط مجلس شورای اسلامی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششصد و چهل و سومین جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان که با حضور نمایندگان سه قوه و نهادهای عضو تشکیل شد، اعضای جلسه شورا به منظور پیشگیری از تبعات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی این مواد و جلوگیری از سوء استفاده برخی مردان و زنان فرصت طلب، خواهان بررسی و اصلاح مجدد این مواد در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شدند.

برخی از اعضا نیز پیشنهاد حذف دو ماده مزبور و تصویب هر چه زودتر لایحه حمایت از خانواده را دادند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان