عضو هيات مديره انجمن ملي مددكاري ايران با بيان اين‌كه خشونت در خانواده نشان‌دهنده نااميدي است، گفت: برخي افراد به بهانه تعصبات خانوادگي اين اجازه را به خود مي‌دهند كه يكي از اعضاي خانواده را از بين ببرند.

دكتر غنچه راهد در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه قتل يكي از اشكال افراطي خشونت است، گفت: هر پرونده‌ قضايي درباره قتل‌هاي خانوادگي علت و علل مشخصه خود را دارد و نمي‌توان علت خاصي را براي همه قتل‌هاي اين چنيني عنوان كرد.

وي با بيان اين‌كه به طور كلي مي‌توان خشونت پنهان در فرد را عامل اصلي بروز قتل‌هاي اين چنيني عنوان كرد ، افزود: كنترل كليه رفتارها، انزواي اجتماعي، عدم حمايت اجتماعي، مي‌توانند زمينه‌هاي بروز قتل را مهيا كند.

راهد با بيان اين‌كه اعتياد و مصرف مشروبات الكلي مي‌تواند يكي از علل مهم در بروز قتل‌هاي خانوادگي باشد، گفت: فرد با مصرف مواد مخدر در حالت عادي قرار ندارد و جرات بسياري از كارها حتي قتل يكي از اعضاي خانواده‌ در وي زنده مي‌شود.

وي با اعلام اين‌كه مسايل ناموسي و سوءظن‌هايي كه افراد خانواده‌ نسبت به يكديگر دارند، نيز يكي از دلايل اصلي بروز قتل‌هاي خانوادگي است، تصريح كرد: با وجود تغييراتي گسترده‌اي كه در سطح فرهنگي مردم جامعه ايجاد شده است، اما همچنان سلطه‌گري مردان در روابط خانواده‌هاي ايراني وجود دارد.

اين روانشناس به ايسنا گفت: بسياري از افراد به بهانه دفاع از ارزش‌هاي خانوادگي‌ و وجود تعصبات بيجا كه از توجه بيش از حد خانواده‌ها به اين فرد نشات گرفته است، دست به جنايات به ويژه قتل‌هاي خانوادگي مي‌زند.

وي با بيان اين‌كه پرخاشگري و خشونت در خانواده‌ ناشي از نااميدي است، افزود: گاهي فشار اجتماع و خانواده‌ به قدري زياد است كه فرد تنها راه‌حل‌ براي برون‌رفت از اين فشارها را ازبين بردن يكي از اعضاي خانواده‌ مي‌داند.

وي افزود: گاهي سرپرست خانواده‌ تصور مي‌كند كه چون منابع اقتصادي و حمايتي در دسترس او قرار دارد و مي‌تواند با اين بهانه در زندگي تمام افراد خانواده‌ دخالت كنند.

دبير انجمن سلامت روان ايران با استناد به مطالعاتش مدعي شد كه در سال‌هاي اخير قتل‌هاي خانوادگي افزايش يافته و اظهار كرد: متاسفانه مشكلات اجتماعي و فشارها موجب شده است كه افراد خانه‌ را امن‌ترين مكان براي بروز خشونت بدانند.

وي در مورد چرايي خشن بودن برخي از قتل‌هاي خانوادگي، خاطرنشان كرد: هنگامي كه فرد از مساله‌اي ناراحت باشد به بهانه تخليه خود دست به حداكثر خشونت مي‌زند تا از لحاظ روحي ارضاء شود و به همين دليل ممكن است دست به جنايات هولناك همچون مثله كردن يا آتش‌زدن بزند.

عضو هيات مديره انجمن ملي مددكاري ايران درباره عدم انتشار اين گونه اخبار، تاكيد كرد : انتشار چنين مسايلي به دليل اين‌كه موجب الگوبرداري ديگران و رواج خشونت در جامعه مي‌شود، صحيح نيست.

وي با بيان اين‌كه افراد مايل نيستند مسايل درون خانواده‌ به صحنه عمومي جامعه كشانده شود، ادامه داد: انتشار چنين اخباري احساس ناامني را افزايش مي‌دهد .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان