ایلنا: رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور معتقد است: از گذشته در جامعه ايران اجحاف و ستم نسبت به زنان وجود داشته است و هنوز هم اين اجحاف و ستم در جامعه وجود دارد بنابراين دستگاه قانون‌گذاري بايد به گونه‌اي عمل كند كه حقوق زنان را بيش از هر زمان ديگر مورد توجه قرار دهد.

اسفنديار رحيم‌مشايي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: من در جريان آخرين تغييرات لايحه حمايت از خانواده نيستم بنابر‌اين نمي‌توانم در رابطه با عملكرد مجلس اظهار‌نظر كنم چون اطلاعاتي ندارم اما آنچه كه من مي‌فهمم اين است كه زنان جامعه ما امروز نقش مهمي در كشور دارند و شرايط زنان كنوني ما را نمي‌توان با سده‌ها و دهه‌هاي گذشته مقايسه كرد.
او توضيح داد:مثلا نقش زنان در اقتصاد در حال حاضر با گذشته خيلي تغيير كرده است بنابر‌اين ما بايد بر اساس اصول و ارزش‌هاي ديني و بر اساس منابع سنت و فقه به گونه‌اي عمل كنيم كه ملاحظات امروز را هم در نظر داشته باشيم، يعني ان جاهايي كه چهارچوب‌هاي ديني ما اجازه مي‌دهد بايد به سمت تضمين حقوق زنان برويم.

رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور تصريح كرد: ما از گذشته در جامعه خود اجحاف و ستم نسبت به زنان را داشتيم و هنوز هم اين اجحاف و ستم در جامعه ما وجود دارد بنابراين دستگاه قانون‌گذاري بايد به گونه‌اي عمل كند كه حقوق زنان را بيش از هر زمان ديگر مورد توجه قرار دهد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان