جا به جایی در اعضای کابینه سوئیس منجر به دولتی شده است که اکثریت آن را زنان تشکیل می دهد.

یکی از دو پست خالی در کابینه ائتلافی هفت نفره کشور سوئیس، به یک زن (سیمونتا سوماروگا)، داده شده است.

زنانی که از قبل سه پست را در هیئت دولت سوئیس در دست داشتند، همچنان در مقام های خود ابقا شده اند.

سوئیس از جمله پنج کشور جهان است که زنان اکثریت دولت را تشکیل می دهند.

اما به گفته ایموجین فوکس، گزارشگر بی بی سی در ژنو، بسیاری در باره موثر بودن آنها در تغییر سیاست های سیاسی و اجتماعی در سوئیس تردید دارند.

بسیاری نیز بر این باورند که سلطه زنان بر دولت سوئیس کوتاه مدت خواهد بود.

سال آینده در سوئیس انتخابات سراسری برگزار خواهد شد و پارلمانی که بر سر کار خواهد آمد باید وزرای کابینه را مجددا انتخاب کند.

کاندیداهای مرد از هم اکنون برای دستیابی به پست های وزارت در دولت سوئیس آماده شده اند.

گزارشگر بی بی سی در ژنو می گوید علیرغم آن که زنان توانسته اند اکثریت کابینه سوئیس را تشکیل دهند این کشور هنوز هم در زمینه تساوی حقوق زنان وضعیت خوبی ندارد و میانگین دستمزد زنان کمتر از مردانی است که در همان موقعیت شغلی سرگرم کارند.

همچنین، مرخصی زایمان در سوئیس کمتر از سایر کشورهای اروپایی است.

زنان سوئیس در سال 1971 اجازه یافتند در انتخابات سراسری شرکت کنند و رای دهند در حالی که این حق دهه ها پیش از آن به زنان کشورهای غربی داده شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان