شهرزاد نیوز: خبرگزاری های دولتی و نیمه دولتی ایران روز 27شهریور (18 سپتامبر) آمار مجردین ایران را اعلام کردند. بر اساس این آمار در حال حاضر 9.5 میلیون مرد و 7 میلیون زن در ایران مجردند.

گروه سنی زنان 15 تا 29 و گروه سنی مردان مجرد 20 تا 34 سال اعلام شده است.

یکی از پدیده های قابل توجه در عرصه جامعه شناختی در ایران، افزایش سن ازدواج در میان جوانان است. مشکلات اقتصادی، بیکاری و مشکل مسکن از عمده موانع ازدواج جوانان در ایران محسوب می شوند.

علاوه بر اینها، محدودیت های سیاسی و فرهنگی که مانع شناخت جوانان در پروسه آشنایی با یکدیگر هستند، نقش مهمی ایفا می کنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان