شبکه ایران زنان: گفتگوی ویژه شبکه ایران زنان با مریم بهروزی نماینده های دوره های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی، دبیر کل جامعه زینب (س) و عضو ائتلاف اسلامی زنان در ارتباط با ماده های ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده

{{شکبه ایران زنان: “ائتلاف اسلامی زنان” که شما هم عضو آن هستید، به طور قاطع مخالفت خودش را با شکل کنونی مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ اعلام کرد. این مواد به کمسیون برگشت. بفرمایید این ائتلاف چه کسانی هستند و هدف این ائتلاف چیست؟}}

مریم بهروزی: ائتلاف اسلامی زنان به منظور دفاع از حقوق زنان و خانواده تشکیل شده و فرا جناحی است زیرا به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد و صرفاً به دفاع از حقوق اسلامی زنان می پردازد . اعضای آن هم دبیران تشکل ها و احزاب زنان اصولگرا و اصلاح طلب و دیگر جریانات سیاسی هستند که اصول انقلاب و نظام اسلامی را قبول دارند، و نمایندگان زن ادوار مجلس از جریانات مختلف و چند نفر از زنان حقوقدان دستگاه قضائی و مدیران زن هستند.

تفکرات فمینیستی و طرفداران پیوستن به کنوانسیون «هرگونه تبعیض علیه زنان» جنبش ملی زنان ایران را تشکیل داده اند . و برای دفاع از حقوق زنان کمپین دارند، کاری هم به اسلامیت نظام مقدس مردم سالاری دینی ایران ندارند. حتی اغلبشان سکولارند و با انقلاب و نظام اسلامی مخالف هستند که البته زنان ایران اسلامی نیازی به این قبیل جنبش ها ندارند .

دفاع از حقوق اسلامی زنان در ائتلاف، از نوع الهی و مطالبات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. چنانچه امام فرمودند اسلام زن و مرد را مساوی دانست اما خدا می داند آنقدر که به زن خدمت کرد برای مرد نکرد. مقام معظم رهبری نیز فرمودند برخی مسائل که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلط به مبانی و متد فقاهت نکات جدیدی استنباط شود.

حرف ما این است که یا ماده ۲۲ و ۲۳ لایحه خانواده حذف شود یا حقوق اسلامی زنان و خانواده در آن لحاظ گردد.

{{شبکه ایران زنان: بعضی ها در دفاع از لایحه، “ازدواج مجدد” را می گویند حکم خداست و به همین دلیل به مخالفان اعتراض هم می کنند، پاسخ شما به آن ها چیست؟}}

مریم بهروزی: در نظام فقهی اسلام تعدد زوجات برای موارد استثنائی و جزء رخص و در صورت نیاز از احکام مباح است. که شارع مقدس شرایط و ضوابط آن را بیان کرده است. و نظام حکومتی اسلام به منظور برقراری تعادل در تشکیل خانواده در صورتی که به مصلحت جامعه اسلامی باشد، برنامه ریزی حقوقی خواهد کرد. مسلمانان نیز می توانند طبق شرایط و ضوابطی که نظام اسلامی تعیین می کند از آن استفاده نماید. ولی قانون گذار باید همان گونه که قرآن مجید ازدواج مجدد را تحت شرایطی با محدودیت هایی مجاز دانسته، دائره ازدواج مجدد را با قرار دادن ضوابط قانونی محدود کند.

{{شبکه ایران زنان: ائتلاف اسلامی زنان در مصاحبه ها گفته است رضایت همسر اول، باید برای ازدواج مجدد باشد و حتی همردیف شرایط دیگر هم نباشد، دلیل برای رضایت همسر اول چیست؟}}

مریم بهروزی: هدف شارع مقدس اسلام از قانون تعدد زوجات استیفای حقوق زنان است، مقام معظم رهبری نیز فرمودند محور اصلی تشکیل خانواده زن است، در واقع خانواده را هم زن بوجود می آورد و اداره می کند.این را بدانید آن عنصر اصلی تشکبل دهنده خانواده زن است نه مرد. ممکن است خانواده ای باشد. یعنی اگر فرض کنیم در خانواده ای، مرد خانواده حضور نداشته باشد، یا از دنیا رفته باشد، زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه دار باشد خانواده را حفظ می کند. اما اگر زن خانواده ای گرفته شد مرد نمی تواند خانواده را حفظ کند بنابراین خانواده را زن حفظ می کند. پس اگر قرار است محور خانواده حفظ شود رضایت زن شرط خوبی است بعلاوه اگر مرد عادل باشد اولین کسی که این عدالت را تشخیص می دهد و به آن امیدوار است زن خانواده است. لذا این شرط می تواند برای خانواده بعدی مفید و مؤثر باشد.

{{شبکه ایران زنان: بعضی ها همین شرایط را که لایحه برای ازدواج مجدد گذاشته نیز قبول ندارند و می گویند هیچ شرطی برای ازدواج مجدد نباید گذاشت. بعضی دیگر هم ازدواج مجدد را یک حق برای مردان می دانند و به همین دلیل با گذاشتن شرط در ماده ۲۳ مخالفت می کنند. سوال این است که اگر حق است مگر حق را می شود مشروط کرد که خداوند مشروط به عدالت می کند؟ نظر شما در این مورد چیست؟}}

مریم بهروزی: هنگامی که خدا شرط عدالت را لازم دانسته است پس قرار دادن شرایط به حق و عدل نزدیکتر است. و از ظلم و تعدی به حقوق زن جلوگیری می کند.

{{رکن اساسی در قرآن برقراری عدالت اجتماعی:}}

آیه شریفه ۳ سوره نساء تعدد زوجات را تحت شرایطی بیان کرده که شرط اول، برقراری عدالت در مورد یتیمان است، شرط دوم، دستیابی به عدالت اجتماعی، شرط سوم، عدالت فی ما بین زنان. در پایان نیز می فرماید : اگر می ترسید به عدالت رفتار نکنید یک زن اختیار کنید. این آیه بسیار نزدیک تر است به آیه ای که می گوید: «به حقوق زنان ، خانواده و اجتماع تعدی نکنید.

{{شرط اول : «ان خفتم ان لا تقسطوا»}}

و اگر می ترسید که عدالت را درباره یتیمان ، رعایت نکنید پس نکاح کنید آن زنی را که موافق تبع شماست ، دو یا سه یا چهارو اگر بیم دارید که با آنها به عدالت رفتار نکنید ، بیش از یکی نگیرید و به کنیزی اکتفا کنید چه آنکه این بهتر است برای این که ستم نکنید. (به عدالت نزدیکتر است.)

اگر می ترسید بین فرزندن یتیم با دیگر فرزندان ، عدالت برقرار نباشد ، با زنان بیوه دارای فرزند یتیم ازدواج کنید تا فرزندان یتیم نیز از سرپرست برخوردار باشند. لذا ازدواج مجدد ترجیحاً با زنان بیوه و دارای فرزندان یتیم یا یتیمان بدون همسر است تا آنان نیز بتوانند در سایه عدالت اسلامی به حقوق خود نائل شوند.

{{شرط دوم : «فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدهً»}}

اگر شرایطی پدید آمد که عدالت اجتماعی بهم خورد و کثرت زنان در سنین ازدواج نسبت به مردان در سنین ازدواجتعادل جامعه را بر هم زد. ازدواج مجدد به منظور بر قراری عدالت اجتماعی به عنوان یکی از راهکارهای چاره جویی توصیه می شود. البته داشتن آماهر دقیق و صحیح زنان و مردان در سنین ازدواج ضروری است. چرا که در غیر این صورت خداوند یک زن (تک همسری) را توصیه کرده است. و جا دارد که این مسئله از نظر آماری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، اخلاقی و از جنبه های حقوقی و زوایای مختلف مسائل زنان در

{{جایگاه همسر- مادر- فرزندان خانواده و اجتماع مورد بررسی قرار گیرد.}}

به تصور عده ای، قانون تعدد زوجات در اسالم و رواج آن موجب به قهقرا بردن جامعه و ضربه خوردن به شخصیت و حقوق زنان شده است در حالی که این قانون از جمله قوانینی است که در جهت استیفای حقوق زنان در جامعه و خانواده گام بر می دارد. زیرا یکی از حقوق فردی و- اجتماعی انسان، داشتن همسر است. و در صورت عدم وجود قانون مذبور، چنانچه در شرایطی تعداد زنان در سنین ازدواج بیشتر باشد، یقیناً تعدادی از زنان بدون همسر می مانند و در آن صورت زنان از حق مسلم خود که داشتن همسر و برخورداری از موهبت مادری است محروم خواهند شد. در صورت چنین نیازی است که اجرای قانون تعدد زوجات ضروری می شود. در نتیجه این قانون در جهت استیفای حقوق زنان و به نفع آنان است که به دنبال آن از مهریه، نفقه ، مسکن و فرزند بهره مند می شوند. و برای مردان نیز مسئولیت آور است. بنابر این سنجش شرایط برای دستیابی به اجرای عدالت کاملاً ضروری است.

{{شرط سوم : « ذالک ادنی ان لا تعولو »}}

در این آیه آمده است اگر نمی توانید حتی یک همسر را به عدالت اداره کنید به ملک یمین یعنی کنیز اکتفا کنید که این به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنان (زنان) نزذیکتر است. حکمت این آیه دلالت بر این دارد که اصولاً اساس تشریع در بر قراری عدالت، به عدم تجاوز به حقوق زنانا تأکید دارد و برای حفظ حقوق زنان و کودکان انتظارات و وظایف گسترده ای بر عهده مرد به عنوان رئیس یا سرپرست خانواده گزارده شده که باید به آن پرداخته شود.

{{شبکه ایران زنان: این طور که ائتلاف اسلامی زنان مطرح می کند بسیاری از اشکالاتی را که در مخالفت با ترویج ازدواج مجدد وارد است در ارتباط با مصلحت های اجتماعی و خانوادگی است. این مصلحت ها کدام است؟}}

مریم بهروزی: بهره مندی از قانون چند همسری در صورتی است که مصالح اجتماعی ایجاب کند و آن هم شرائطی را می طلبد که گریز ناپذیر باشد بنابراین باید شرائط ایران اسلامی را سنجید تا معلوم شود مصلحت جامعه ایرانی هست یا نه.

با توجه به اینکه سن بلوغ دختران در شرائط اقلیمی، اجتماعی و فرهگی ایران ۹ سال نیست و سن ازدواج دختران و پسران از ۱۶ سال به بالاست. در شرایط کنونی فاصله سن ازدواج پسران به سن ازدواج دختران بسیار نزدیک شده است. جامعه نیز از نظر فرهنگی و عاطفی ظرفیت پذیرش تعدد زوجات را ندارد و از طرفی طبق ماده ۱۶ به اضافه بند ۹ ماده ۱۷ قانون مدنی خاص مبنی بر شرایط ازدواج مجدد است. بنابراین بنا به مصالحی قانون تک همسری در ایران حاکم است و از نظر آماری نیز نیازی به رواج تعدد زوجات نیست.

و از طرفی ترویج تعدد زوجات در ایران پیامدهای جبران ناپذیری دارد که برخی از آنها عبارتند از :

۱) خانواده باید محل امن و سکون و آرامش برای زن و مرد و فرزندان باشد ولی ازدواج دوم حتی برای مرد نیز احساس خوشبختی و آرامش به همراه نخواهد داشت.

در فرهنگ قرآنی زن آرامشگر است و مرد وظیفه هموار کردن این آرامش را دارد، زن خود باید از ابتدا از آرامش کافی برخوردار باشد تا بتواند به وظیفه آرامشگری بپردازد. ازدواج مجدد آفت امنیت روانی، جنسی، احساسی، جسمی، اقتصادی و عاطفی برای همه ی اعضای خانواده به خصوص برای زنان و فرزندان است و بدین ترتیب ارزشها و سلامت خانواده و به تبع آن جامعه خدشه دار خواهد شد.

۲) تعدد زوجات موجب بدبینی و نگرانی دخترها نسبت به امر ازدواج می شود و در نتیجه آمار ازدواج را کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی خانواده ها نمی توانند با آرامش و امنیت خاطر دخترنشان را به خانه بخت بفرستند.

ارزیابی کارشناسانه بر روی خانواده های ۲ یا چند همسری این واقعیت تلخ را روشن می کند که زنان و فرزندان این قبیل خانواده ها نه تنها احساس خوشبختی نمی کنند بلکه دلهای آنها پر از حقد و کینه و خشم است . و در بین کلیه اعضای این خانواده ها غم و اندوه و حس انتقام جویی موج می زند . حتی بین افراد تحصیل کرده ای که ازدواج مجدد داشته اند وضعیت ناهنجار روحی و روانی و خلأ های عاطفی خانواده های اول و دوم گریز ناپذیر است.

{{تعدد زوجات و تأثیر بر خانواده:}}

زن محور امنیت خانواده است در حالی که مرد با ازدواج مجدد عملاً به زن این پیام را می دهد که اگر تا به امروز با هم زندگی مشترک داشته ایم اکنون من به تنهایی تصمیم گرفتم نفر دیگری را وارد زندگی کنم . در چنین شرایطی جایگاه زن از نظر عاطفی فرستادن به زباله دان زندگی زناشویی است . زیرا زن احساس می کند که همسر وی از هم اکنون مهم ترین پیکره شخصیت او را قبول ندارد، اینجاست که ساختمان زندگی دچار تزلزل و نا امنی می شود. این خانواده احساس پوچی و حقارت خواهد کرد و برای آینده صدمات جبران ناپذیری به کودکان وارد می شود .

نقش مرد در خانواده نسبت به همسر و فرزندان و امور زندگی کم و کمرنگ می شود، در حالی که پدر در زندگی روزمره نقش گسترده ای دارد . این عمل پدر هواپرستی و توجه به مسائل جنسی را به پسر منتقل می کند. و از طرفی سیستم دفاعی زن نیز به او اجازه می دهد که به راه های باطل کشانده شود تا خودش را اثبات کند.

خانواد احساس امنیت را از دست می دهد و افراد خانواده به ویژه زن برای نجات از آن مهلکه و معرکه در بیرون خانواده به دنبال جایگزین می گردد چون به او القا شده که بی ارزش است.

بنابراین باز کردن راه بای ازدواج مردان متأهل ، متزلزل کردن نهاد خانواده، آسیب زدن به خانواده های موجود ، خدشه دار کردن شخصیت زن ، فرزندان ، نوجوانان و زندگی آینده آنان است. عادی ساختن شکستن حریم خانواده ، احساس اعتماد و احترام متقابل میان زن و مرد و ایثار و گذشت و فداکاری را از بین می برد.

{{تک همسری در تفکر اسلامی}}

روح حاکم بر تفکر اسلامی طبق نصوص قرآنی در شرایط عادی غیر از اقتضائات خاص به تک همسری استوار است. که حمایت از زن و فرزندان و تکریم مرد خانواده را در بر دارد. نص صریح قرآن در خصوص «عاشروهن باالمعروف»، تقدم منافع جمعی خانواده بر مسائل فردی و اصل تراضی و تشاور به منظور حفظ زندگی زناشویی و باقی ماندن بر تک همسری است. خداوند تأکید می کند:

وَ لَن تَستطیعوا اَن تَعدلوا بَینَ النِّساء وَ لَو حَرَصتُم فَلا تَمیلوا کُلَّ المَیلِ فَتَذروها کَالمُعَلَّقه وَ اِن تُصلِحوا وَ تَّتقوا فَاِن الله کانَ غَفوراً رحیما

اسلام شرط تعدد زوجات را رعایت عدل قرار داده است. لکن مراعات عدالت از نظر علاقه قلبی امکان پذیر نیست زیرا محبت قلبی به عوامل مختلفی بستگی دارد که بعضاً از اختیار انسان خارج است . بنابراین هر چه قدر کوشش صورت بگیرد باز عدالت در محبت قلبی محقق نمی شود. اما این حقیقت نباید سبب چنین تصوری شود که در عمل نیز مراعات عدالت نا ممکن می باشد. لذا خدا می فرماید : اگرچه نمی توانید مساوات کامل را از نظر محبت میان همسران خود مراعات کنید لا اقل تمایل قلبی خود را متوجه یکی از آنان نکنید تا دیگران به صورت بلاتکلیف در آیند یا حقوقشان ضایع شود.

معلقه یعنی زنی که بلاتکلیف است و به جایی تکیه ندارد. از نظر قرآن این گونه رفتار با زن یعنی بلاتکلیف گذاردن زن، حرام است . اگر مرد «شوهر» حقوق همسرش را از لحاظ زناشویی و هم چنین نفقه، لباس و مسکن نپردازد از نظر حقوقی و اخلاقی مرتکب عملی بر خلاف شرع شده است . بنابر این تعدد زوجات نباید مبتنی بر هوی و هوس باشد.

{{نقل از آیه الله علامه طباطبائی:}}

مسلمانان قرن هاست که حکومت شایسته ای را که مردم را بر طبق تعالیم شریف دینی تربیت کند از دست داده اند. چرا که قبل از همه حکام و فرمانروایان مسلملنان اقدام به هتک و پرده دری در دین و نقض قوانین و پایمال کردن حدود آن نموده اند و مردم نیز که بر دین سلاطین خود هستند از آنها پیروی می کنند . حال آنکه اگر بخواهیم تنها قسمتی از جریاناتی که در خانه های سلاطین واقع می شد و رسوائی هایی که سلاطین اسلام و فرمانروایان پس از تبدیل حکومت دینی به سلطنت استبدادی انجام داده اند را شرح دهیم خود تألیف نستقلی خواهد شد.

به هر حال اگر اشکالی باشد به مسلمانان است که اجتماع خانوادگی خود را طوری ترتیب داده اند که سعادت زندگی آنها را تضمین نمی کند و سیاستی به کار برده اند که آنها را از راه مستقیم منحرف کرده است. گناه این نیز به دوش مردان است. نه زنان و فرزندان. (گرچه هر کسی گرفتار گناهی که کرده می باشد.) زیرا روش مردانی که سعادت خود و خانواده و فرزندان و صفای جو اجتماعیشان را فدای شهوت و نادانی خود نموده اند اساس تمام این مفاسد بوده ، این بدبختی مهلک را به بار آورده است. تجویز تعدد زوجات در اسلام برای مردان به هیچ وجه بر پایه از بین بردن ارزش اجتماعی زنان و عدم حقوق و استخفاف موقعیت حیاتی آنان نیست. بلکه این قانون بر مصالح متعددی بنا شده است.

وقتی مردی به خود چنین اطمینانی یافت و مقدماتش را درست دید او همان کسی است که دین اجازه تعدد زوجات را به او می دهد. و اما اینها که هیچ گونه توجهی به سعادت خود و خانواده و فرزندان خود نداشته و همی جز راضی کردن شکم و شهوت خود ندارند و زن در نظرشان مفهومی جز موجودی که برای شهوت و لذت مرد آفریده شده ندارد. اسلام با اینها کاری ندارد و ازدواج بیش از یک زن را به آنها اجازه نمی دهد، اگر با این حالشان یک زن هم برای آنها جایز باشد

{{چند همسری و مبا حث حقوقی}}

اسلام قانون ازدواج با یک زن را وضع نمود و ازدواج تا چهار مرتبه را به شرط تمکین از عدالت میان زنان، نافذ دانست به شرط اینکه مرد تمام محذور های تعدد زوجات را رفع نموده و اصلاح کرده باشد.

ولی اسلام قانون تعدد زوجات را به طور وجوب و فرض بر مر کسی وضع نکرده است. اسلام به کسانی که بتوانند به عدالت رفتار کنند با احتیاط کامل اجازه این کار را داده است. علاوه بر اینکه راه های شرعی متعددی هست که به زن امکان می دهد که شوهر را مجبور به همان یک زن نموده و از تعدد چشم پوشی کند.

قوانین و احکام اسلامی از نظر مبنا و روش با سایر ق.انین اجتماعی که میان مردم رواج دارد متفاوت است . قوانین اجتماعی مردم با اختلاف زمان ها و دگرگونی مصالح تغییر می پذیرد ولی قوانین اسلامی از «واجب و حرام و مستحب و مکروه ومباح» هیچ گاه تغییر نمی پذیرد تنها کارهایی که یک فرد اجتماعی می تواند انجام دهد و یا ترک نماید و هرگونه تصرفی که اختیار انجام و یا ترکش بدست اوست و به عبارت دیگر مباح است ، حاکم اسلامی می تواند مردم را بدان امر دهد و یا بازدارد و در این بار تصرف کند ، گویا اجتماع فردی است و خود حاکم قوه ی اراده و فکر آن است.

اگر اسلام حاکمی پیدا کند او می تواند مردم را از این ستم هایی که به نام تعدد زوجات و چیز های دیگر انجام می دهند بازدارد و البته حکم الهی تجویز درباره آن باقی بوده و این تنها یک تصمیم اجرایی عمومی روی مصالحی است. چنانچه یک فرد هم گاهی روی مصلحتی پیش خود تصمیم به ترک تعدد زوجات می گیرد و این حکم تجویز را تغییر نداده از این جهت که یک حکم تجویزی بوده می تواند تصمیم به ترک آن بگیرد.

{{شبکه ایران زنان: ائتلاف نماینده به کمسیون فرستاد آیا این روند آن طور که شما می خواستید پیش رفت و نتیجه کار کمسیون شما را راضی کرده است؟}}

ریاست محترم کمیسیون قضائی حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای شاهرخی تقاضای ما را پذیرفتند و نماینده ائتلاف اسلامی زنان را دعوت کردند و حتی اجازه دادند دو نفر دیگر نیز در کمیسیون حضور یافته و نظراتشان را بیان کنند.

{{نمایندگان انتخابی و اعزامی به کمیسیون:}}

خانم ها دکتر میر خانی بودند که ایشان خانم با سواد، نظریه پرداز، فقیه، استاد دانشگاه و از اعضای استفتائات دفتر مقام معظم رهبری و اصولگرا هستند. حقوقدان ها خانم ها شهیندخت مولاوردی که مسول کمیته حقوقی ائتلاف هستند و سمیرا خالقی از دستگاه قضاییه و از اولین کسانی که کار تحقیق را در ارتباط با لایحه شروع کردند. با فرصت اندکی که در اختیارشان بود مطالبشان را به عرض کمیسیون رسانده اند. ان شاء الله مورد عنایت نمایندگان محترم کمیسیون قرار گیرد.

{{شبکه ایران زنان: بعضی ها در مصاحبه ها و گزارش ها مطرح می کنند که مخالفان لایحه “معلوم الحالند”، یا “می خواهند به کمسیون رفع تبعیض علیه زن بپیوندیم”، یا “آشنایی با لایحه ندارند”، یا “چمدان هایشان را بسته اند برای آن طرف آب”، یا “این ها که اسلام را نمی شناسند حرف از اسلام نزنند”… خلاصه از این حرف ها، صحبت شما با آن ها چیست؟}}

مریم بهروزی: بعضی ها چون حرف حق و منطقی برای گفتن ندارند و یا حتی خود نیز از مصادیق ماده ۲۲ و ۲۳ هستند فرافکنی می کنند و به ابزار سیاسی متوسل می شوند به این امید که شاید با طرح و بیانات سیاسی از آب گل آلود ماهی بگیرند. و الا جریانات سیاسی و کنوانسیون که اصلش سیاسی است نه حقوقی، هیچ ربطی به ماده ۲۲ و ۲۳ لایحه ندارد. مسئله ازدواج مجدد و موقت کاملاً حقوقی و اجتماعی است.

{{از طرفی ما با ۲ بلیه مواجه هستیم:}}

۱- بعضی از دین داران که به بهانه تکیه به نقل عقل را انکار می کنند. و با فلسفه و منطق و فعالیت های عقلانی مقابله می کنند و نگاهشان در قضایا به اطراف خودشان خلاصه می شود و گمان می کنند زنان امروز جامعه ما در سطح ۵۰ سال قبل هستند که مردها هر وقت خواستند و هر گونه خواستند با آنها ازدواج کنند، هروقت و هرگونه خواستند طلاق دهند، زنان هم ابزاری هستند در ید قدرت آنها. امروز زندگی زناشویی مشترکاً بین زن و شوهر اداره می شود و تصمیمات اگر بیشتر از ناحیه زن نباشد قطعاً به تنهایی از جانب مرد نیست.

۲- عده ای از روشنفکران دینی عقلانیت سکولار را علاج کار می دانند در حالی که راه حل، کار آمد کردن دین است نه انکار عقل و یا پذیرش عقلانیت سکولار. بلکه بین تعبد و عمل اجتماعی عقل واسطه است. منتهی نه عقل بریده از وحی و بر پایه سکولار، عقلی که مفهوم سازی و تولید نرم افزار می کند و بیگانه از ادبیات وحی است. بلکه عقلانیت بر اساس وحیانیت کارساز است.

{{شبکه ایران زنان: سخن شما با کمسیون حقوقی و قضایی؟}}

مریم بهروزی: کمیسیون محترم حقوقی و قضائی با مسئله بسیار حساس و مهمی مواجه است. که با افکار عمومی جامعه و زنان و خانواده یعنی همه مردم ایران سروکار دارد. و باید پاسخگو باشد .

خانواده یک راز بزرگ الهی که گاهی در دامان آن مردان و زنان بزرگ پرورش می یابند و گاهی دامان آن آلوده به شرورترین انسان ها می شود گاهی حاصل آن رشد و شکوفائی است و گاهی ویرانی و خرابی. این خانواده که کوچکترین و مقدس ترین نهاد یک جامعه است نقش اصلی را در ساخت اجتماعی دارد زیرا افرادی که جامعه را تشکیل می دهند در خانواده پرورش می یابند.

بنابر این سعادت جامعه به سعادت خانواده و چگونگی پی ریزی اساس آن بستگی دارد که ازدواج است. اصولاً جدائی ها و از هم پاشیده شدن خانواده ها، بی سامان شدن کودکان و بروز بیماری های روانی حتی جنایت ها و عقده هایی که باعث بسیاری از فساد ها و بدبختی ها می شود، حاصل ازدواج های نادرست است. و تثبیت و تحکیم خانواده ها نیز مستلزم دوام و بقاء ازدواج است. ازدواجی را که اسلام در پایه گذاری زندگی موفق توصیه کرده و تشکیل خانواده بسیار حائز اهمیت است. چنانچه آیات و روایات متعددی در این زمینه آمده است .

خداوند هدف ازدوج را تولید مثل و گسترش نسل بشر اعلان می کند .و امور دیگر از قبیل ارضاء غرائز جنسی و یا شرکت در کارهای حیاتی دیگر مثل کسب و جمع مال وتدبیر خوردن و آشامیدن و اثاث منزل و اداره خانه خارج از سطح غرائز طبیعی و خلقت بوده. بلکه اموری مقدماتی یا فوائدی است که بر آن کار اساس مترتب است. بنا نهادن ازدواج بر اساس اشتراک در زندگی منزل چنانچه امروز در ملت های به ظاهر پیشرفته مرسوم است خلاف قانون طبیعت و هدف خلقت انسان است .

ازدواج در اسلام تنها به یک قرارداد خشک محدود نمی شود. گرچه اسلام ثبت قانونی آن را ضروری می داند. اما آنچه موجب استحکام زندگی زناشویی می شود مسئولیت پذیری الهی و پای بندی به احکام شرعی و ضوابط دینی است. امروزه آموزه های دینی با مؤلفه های اسلامی در رأس هرم اندیشه و ارزش ها با برتری رقابت ناپذیری می درخشد .

اصل ازدواج در اسلام ازدواج دائم با یک همسر است که زن و مرد دارای حقوق معین و عادلانه هستند. خدا در قرآن به جامعه اسلامی و خانواده ها بویژه نظام حاکم امر فرموده:

مردان و زنان بی همسر را همسر دهید. مراد از زنان و مردان تنها ازدواج نکرده ها نیستند بلکه طلاق داده ها و همسر مرده ها را نیز شامل می شود

هم اکنون حدود ۷ میلیون زن و همین حدود هم مرد بدون همسر در کشور است. جا دارد کمیسیون محترم به جای اینکه برای مردان پولدار و همسر دار چاره اندیشی می کند برای چند میلیون زن و مرد در سنین ازدواج و بدون همسر اندیشه کند. و به عنوان وظیفه نظام مقدس مردم سالاری دینی برای ازدواج آنان که نیازمند اشتغال و مسکن هستند، طرح قانونی راه گشایی تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس بفرستند.

{{شبکه ایران زنان: سخن شما با نمایندگان مجلس؟}}

مریم بهروزی: من ابتدائاً از نمایندگان محترم مجلس به خاطر دقتشان به ماده ی ۲۲ و ۲۳ لایحه سپاس گذارم و به نمایندگی از احزاب زنان اصولگرا و ائتلاف اسلامی زنان بلکه زنان ایران امیدوارم بهترین تصمیمات خدا پسندانه را بگیرند و موجبات آرامش و رضایت مردم ایران را فراهم سازند. ژرف نگری و مصلحت اندیشی نمایندگان عزیز بسیار حائز اهمیت است .

یادآور می شوم که ازدواج موقت و مجدد در سال ۶۰ طی توصیه آقای حسینعلی منتظری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد به این مضمون که بهترین راه برای مقابله با فساد و …. ترویج ازدواج موقت و مجدد است، نمایندگان مجلس نیز طرحی با همین مضمون تهیه کردند و مشغول امضاء جمع کردن بودند. یکی از علماء طرح را نزد من آورد و گفت خانم ها دستغیب و طالقانی با این طرح مخالفند . با توجه به متشرع بودن شما انتظار داریم که این طرح را امضاء کنید بعد از ظهر هم به همین منظور جلسه ی غیر علنی نمایندگان است در آن جلسه خانم ها با اعتراض از جلسه خارج شدند .

تنها من از نمایندگان زن ماندم. آقایان، علمای مجلس اندر محسنات ازدواج موقت و مجدد مطالبی گفته . یادم می آید آقای کروبی که آن موقع رئیس بنیاد شهید بودند با استناد به سخنان آقای منتظری گفت ایشان خوب تشخیص داده اند ما هم اکنون به همسران شهدا یخچال، تلویزیون، ماشین رخت شویی و امثال ذالک می دهیم ولی اینها باید همسر داشته باشند و ما باید پاسخ گو باشیم.

من دیدم با فضای موجود از فردا همه ائمه جمعه و جماعات و مقاله نویسان به این مسئله خواهند پرداخت. و قبل از اینکه قانونی تصویب شود خانواده ها به هم می ریزند. حضرت آیه الله یزدی که نایب رئیس مجلس بود آن جلسه را اداره می کرد، من به عنوان آخرین نفر دستم را بلند کردم و برای ۲ دقیقه وقت خواستم. آیه الله یزدی هم با وجود ضیق وقت به من وقت دادند. من پشت تریبون قرار گرفتم، همه ی نمایندگان خندیدند. بعضی ها گفتند وقتی پای احساسات به میان بیاید احکام اسلام رنگ می بازد .

من با آیه ای از قرآن شروع کردم و گفتم اگر زیر این آسمان ۲ زن با این حکم شرعی موافق باشند یکی از آنها من هست چون این قانون را به نفع زنان و در جهت استیفای حقوق آنان می دانم چرا که این حکم برای مرد مسئولیت می آورد و برای زن حقوقی از قبیل مسکن و نفقه و هزینه ی زندگی در بر دارد بعلاوه زن از موهبت مادری و داشتن همسر برخوردار می شود . همه خوشحال شدند . گفتند پس خانم بهروزی هم امضاء می کند و هم دفاع می کند.

در ادامه گفتم ولی به چه قیمتی ما باید در اطراف و زوایای امر تحقیق و مطالعه کنیم که در شرائط کنونی آیا مصلحت کشور ما هست؟ !!! والا بگذاریم برای شرائطی که نیاز مبرم به این قانون داشته باشیم. شما نمایندگان محترم حسن نیت دارید ، فکر می کنید زنان بدون همسر خانواده تشکیل می دهند . اما آن طرف قضیه که همسران اول هستند با توجه به فرهنگ زنان و خانواده های ایرانی صیغه و چند همسری را قبیح می دانند بعلاوه از فردا خانمها برای همسرانشان تعقیب و مراقبت می گزارند. و امنیت و آرامش خود و همسران و فرزندانشان را به هم خواهند ریخت. بعد هم در صورت اجرا اغلب قریب به اتفاق زنانی که وضعیت جدید خانواده را تحمل نکنند، طلاق می گیرند و خانواده های موجود از هم می پاشند و ضررش بمراتب از منفعتش بیشترخواهد بود .

نمایندگان مجلس هم که هدفشان خدمت رسانی به مردم بود منصرف شدند و مدتها حتی دوره های بعدی به من می گفتند آیا شرایط فراهم شده است؟ فرهنگ سازی شده؟ و من همچنان می گفتم فعلاً واقعاً صلاح نیست. تا دوره هفتم که در لایحه مطرح شد و بحمدالله نمایندگان فهیم مجلس بنابر همان دلسوزی و درایت در شور اول، آن را حذف کردند و نشان دادند که مجلس حقیقتاً خانه ملت است و نمایندگان محترم به افکار عمومی احترام می گذارند و به مسائل زنان و خانواده عنایت دارند شور دوم هم به کمیسیون برگرداندند تا با بصیرت بیشتر تصمیم بگیرند. این نشانگر شعور بالای نمایندگان مجلس و توجهشان به مصالح خانواده هاست. حال اگر حقیقتاً تصویب ماده ۲۲ و ۲۳ را مورد رضای خدا و به صلاح جامعه می دانند و شرائط کنونی کشور بویژه از آمادگی زنان برای پذیرش چند همسری در جامعه مطمئن هستند اقدام کنند.

یکی از آقایان گفته است نمایندگان تعدد زوجات را قانونی کنند تا فرهنگ شود. من در جواب عرض می کنم

اولاً آیا حجاب که جزء ضروریات دین است بعد از گذشت ۳ دهه از انقلاب فرهنگ شده است تا شما این موضوعی که جزء احکام واجب نیست را فرهنگ کنید؟

ثانیاً اگر این مسئله جزء واجبات دین بود مردم بویژه زنان برای اجرای فرمان خدا پیش قدم می شدند نیازی هم به قانون نویسی نبود.

بعلاوه بعضی ها نسبت به این قضیه محدود نگر هستند و اطراف خودشان که زنان متقی و نوعاً خانه دار هستند را قیاس می کنند . امروزه زنان ایران اسلامی تحصیل کرده و صاحب شغل و در آمد هستند و به راحتی زیر بار ظلم و زور نمی روند. و این طور نیست که مرد به تنهایی تصمیم بگیرد زن دوم اختیار کند ، آب هم از آب تکان نخورد فرهنگ ۷۰ سال پیش دیگر برنمی گردد.

در شرائط کنونی زن و مرد برای زندگیشان مشترکاً تصمیم گیری می کنند و اگر نظرات زن بیشتر حاکم نباشد قطعاً نظر مرد حاکم نیست. حتی به روستاییان نیز با وجود تلویزیون و تحصیلات جدید زیر بار نمی روند و قطعا با تصویب این قانون امار طلاق بالاتر خواهد رفت. امار ازدواج که پایین است پایین تر خواهد رفت ازدواجها نا امن تر وسخت تر خواهد شد. خانواده ها دختران شان را جز با شرط ضمن عقد شوهر نخواهند داد تا مرد تعهد بدهد که تا اخر عمرش به همسر اول وفادار می ما ند و ازدواج مجدد نخواهد داشت.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان