{{یادداشت شهیندخت مولاوردی (مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان) در ارتباط با حضور در کمسیون حقوقی قضایی مجلس، دررابطه با [گفتگوی خانم رهبر با خبرگزاری فارس->http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906220211]}}

یکی ازاعضای فراکسیون زنان مجلس (خانم رهبر) در گفت وگو با خبرگزاری فارس ادعا کرده است که نمایندگان زن ادوار مجلس که در جلسه کمیسیون حقوقی قضایی شرکت کرده بودند هیچ اطلاعی از لایحه حمایت خانواده نداشتند و این موجب شگفتی اعضای کمیسیون شد! در این ارتباط به چند نکته باید اشاره کرد:

۱- دراین جلسه ازپنج نفرفقط دو نفرشان از نمایندگان ادوار مجلس بودند (خانمها کولایی و راکعی ) و بقیه – خانمها سمیرا خالقی و عزت السادات میرخانی ومن – به عنوان نمایندگان ائتلاف اسلامی زنان شرکت داشتیم . ظاهرا هم ایشان وهم سخنگوی کمیسیون یا موقع معرفی افراد درجلسه نبودند یا حواسشان جمع نبوده و یا ترجیح می دهند همه را به چشم نماینده ادوار ببینند!؛

۲- ایشان ادعا کرده اند “آنچه باعث شگفتی اعضای کمیسیون شد عدم اطلاع زنان اصلاح طلب از گزارش شور دوم کمیسیون بود.”، مزیداطلاع عرض می شود که به مصداق دست پیش گرفته اند که پس نیافتند، جای بسی تاسف است که ایشان به عنوان نماینده مجلس و مهمتر از آن عضو فراکسیون زنان! طبق آن چه در مصاحبه فارس گفته اند هنوز متوجه تفاوتهای اساسی مصوبه کمیسیون و ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نشده اند و تصورشان برآن است که با حذف بند ۷ مصوبه – سؤمعاشرت زن- این دو شبیه به یکدیگر می شوند چون دراین صورت تعداد بندها ی ذیل هردو به ۹ بند می رسد!

گویی به خودشان زحمت نداده اند دست کم مقالات و مصاحبه های متعددی که بیش از سه سال است که منتشر می شود و بویژه یادداشتها و مقالات چند ماهه اخیر را نیم نگاهی بیاندازند تا دریابند چراموافقین حذف ماده ۲۳ با مقایسه بندبند آن دو و بررسی کارشناسانه، نظرشان عقبگرد مصوبه کمیسیون نسبت به ماده ۱۶قانون سال ۵۳ است و به همین دلیل مصوبه کمیسیون را مروج تعدد زوجات وتسهیل کننده آن می دانند.

از جمله نگارنده قریب ۴ مقاله مستند و تطبیقی و یادداشت در این زمینه نوشته ام. متذکر می شوم در پایان جلسه کمسیون نسخه ای از مقاله ام را که دقیقا مقایسه لایحه و قانون پیشگفته است و در تاریخ۳۱ مرداد در روزنامه شرق درج شده بود، تقدیم شخص ایشان کردم!؛

۳- اگر این افراد بی اطلاع وبدون مطالعه رفته بوند چراسخنگوی کمیسیون در مصاحبه خود بعد از جلسه، نظرات ارائه شده توسط حاضرین درجلسه را شنیدنی و مفید توصیف کرده و اشاره داشته که کمیسیون از این نظرات استقبال می کند؟!؛

۴- چگونه فقط ایشان متوجه شگفتی اعضای کمیسیون شدند و بقیه حاضرین چنین حالتی را درک نکردند؟ اصولا شگفتی ابراز می شود ودراین جلسه کسی ابراز شگفتی نکرد!؛

۵- – جهت اطلاع بیشتر ایشان عرض می شود که ائتلاف اسلامی زنان قریب یک سال است که کمیته مشترکی را با فراکسیون خط امام مجلس تشکیل داده که یکی از اعضای این کمیته عضوی از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس است. بنابراین ائتلاف اسلامی زنان درجریان مذاکرات ومصوبات کمیسیون قراردارد.

ازسوی دیگر افزون بر حضور من و خانمها راکعی و کولایی، یکی دیگر از شرکت کنندگان در کمسیون خانم دکتر خالقی از تدوین کنندگان اولیه لایحه قوه قضاییه بودند و دیگری خانم دکتر میرخانی که علاوه بر درجه اجتهاد اشراف ایشان بر پشتوانه های فقهی موضوع مورد بحث زبانزد خاص و عام است. با توجه به حضور این افراد در جلسه کمسیون ادعای اینکه این شرکت کنندگان بدون مطالعه در چنین جلسه ای حضور یافته اند بیشتر به طنز شبیه است!.

در همین راستا قبلا هم خانم افتخاری ادعا کرده بود که مخالفین ماده ۲۳حتی متن لایحه را هم نخوانده بودند و نسخه ای از ایشان برای مطالعه گرفته اند سوال این است که این ادعاها باچه هدفی مطرح می شوند؟ و اینکه در مصاحبه خانم رهبر ضمن ادعای مشابه، که تمام مصاحبه ها و به زعم ایشان جنجال سازی ها و سیاه نماییها توسط زنان اصلاح طلب بی پایه و اساس قلمداد می شود برای چیست؟

به نظر می رسد این یک پروژه است که تلاش می شود
اولا – تلاشهای شبانه روزی دلسوزان خانواده و دین و جامعه را کمرنگ سازند.
ثانیا- مخالفان آن ماده را محدود و منحصر نمایند به زنان اصلاح طلب و یا “مشتی لائیک که لجن پراکنی هم می کنند!” –اشاره به یکی از گفته های یکی از خانم های مجلس- .

گویی این خانمها و همفکرانشان نمی خواهند باورکنند که موافقان حذف ماده ۲۳ را طیف وسیع وگسترده ای از زنان و مردان متعهد و دین باور و دینمدار هم تشکیل می دهد که بیشتر از مظلومیت زن و خانواده دلواپس و نگران مظلومیت دین هستند و از این منظر به میدان آمده اند. لذا تعمدا همه را با یک چوب می رانند و همه مخالفان را زنان اصلاح طلب می دانند حتی اگر در جمعشان مجتهده خانم میرخانی باشد و یا خانم بهروزی اصولگرا باشد که البته وی را اصولگرای رقیق هم می دانند!! – مصاحبه خانم لاله افتخاری با خبرگزاری مهر-.

بر این اساس احتمالا اگر یک نفر از خیل عظیم کارشناسان و صاحبنظران مخالف، زمانی که در ایشان را دیده به متن اصلی لایحه دسترسی نداشته و از ایشان درخواست آن متن را کرده، و یا اگر احیانا یکی از خانم های شرکت کننده در جلسه کمیسیون پیشنهاد اصلاحی کمیسیون فرهنگی مجلس را در رابطه با آن ماده رؤیت نکرده بوده، حکم کلی عدم اطلاع و بی پایه و اساس بودن نظرات در مورد همه مخالفان صادرشده. بدین ترتیب با جنگ روانی فضا را برای تامین دیدگاههای خود و همفکرانشان آماده می کنند و چه افسوس که خانمهای نماینده در این زمینه پیشقدم تر هستند، وبه قول شاعر”گفتا ز که نالیم که ازماست که برماست!…….”

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان